หมายเลข ID หัวข้อ : 00114812 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2018

ใช้เวลาในการเปิดหรือเริ่มการมีภาพ/เสียง หลังการเสียบสายไฟกำลัง(สายไฟหลัก) ในบางครั้ง

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หลังจากที่ทำการเสียบสายไฟ (สายไฟหลัก) เข้าไป, เพื่อที่จะให้ระบบมีการเตรียมพร้อมในการเริ่มทำงาน (initialize), ปุ่มเพาเวอร์บนทีวี และบนรีโมทอาจจะไม่ทำงานชั่วครู่, และไฟ LED อาจใช้เวลากว่าจะติดสว่างขึ้นมา.
สิ่งนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติของทีวี หรือรีโมท, กรุณารอประมาณ 1 นาที ก่อนที่จะใช้งาน.

หมายเหตุ:
ถ้าหากไฟ LED มีการตั้งไว้ที่ Off, ไฟ LED จะไม่ติดสว่าง.
ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อเปลี่ยนการปรับตั้งนี้.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Illumination LED ในกลุ่ม TV.