หมายเลข ID หัวข้อ : 00114812 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/07/2019

หลังจากที่เสียบสายไฟ (สายไฟหลัก) เข้าไป จะใช้เวลาสำหรับให้เพาเวอร์ทำการเปิดหรือไม่เปิดขึ้นมา

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หลังจากทำการเสียบปลั๊กสายไฟ (สายไฟหลัก) เข้าไป เพื่อที่จะให้ระบบเตรียมพร้อมในการเริ่มต้นใช้งาน ปุ่มเพาเวอร์บนตัวเครื่องทีวี และบนตัวรีโมทอาจจะไม่ทำงานชั่วครู่ และไฟ LED ส่องสว่าง (Illumination ​​LED) อาจจะใช้เวลานานกว่าจะติดขึ้นมา
นี่ไม่ได้เป็นความผิดปกติของทีวีหรือตัวรีโมทคอนโทรลแต่อย่างใด ให้รอประมาณ 1 นาที ก่อนที่จะใช้งาน

หมายเหตุ: ถ้าไฟ LED ส่องสว่าง (Illumination LED)มีการตั้งไว้ที่ Offไฟ LED จะไม่ติดสว่าง.
ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่   Settings
  3. เลือกที่ LED indicator
    หมายเหตุ: ถ้าหาก ตัวแสดงสถานะ LED  ไม่ติดขึ้นมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  4. เลือกที่ Illumination LED