หมายเลข ID หัวข้อ : 00114812 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/01/2021

หลังจากที่เสียบสายไฟ (สายไฟหลัก) เข้าไป จะใช้เวลาสำหรับให้เพาเวอร์ทำการเปิดหรือไม่เปิดขึ้นมา

  หลังจากทำการเสียบปลั๊กสายไฟ (สายไฟหลัก) เข้าไป เพื่อที่จะให้ระบบเตรียมพร้อมในการเริ่มต้นใช้งาน ปุ่มเพาเวอร์ (Power) บนตัวเครื่องทีวี และบนตัวรีโมทอาจจะไม่ทำงานชั่วครู่ และไฟ LED ส่องสว่าง (Illumination ​​LED) อาจจะใช้เวลานานกว่าจะติดขึ้นมา
  นี่ไม่ได้เป็นความผิดปกติของทีวีหรือตัวรีโมทคอนโทรลแต่อย่างใด ให้รอประมาณ 1 นาที ก่อนที่จะใช้งาน

  หมายเหตุ: ถ้าหากตั้ง Operational Response หรือ Illumination LED ไปที่ Off, ไฟ LED หรือ ไฟ LED ส่องสว่าง (Illumination LED) จะไม่ติด
  ถ้าหากทีวีของท่านมีการตั้งค่าของ Operational Response หรือ Illumination LED อยู่ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่านี้

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  Settings
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Device PreferencesLED indicatorOperational Response
   • เลือกที่ Device PreferencesLED indicatorIllumination LED
    หมายเหตุ: ถ้า ตัวแสดงสถานะ LED ไม่แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ Illumination LED
   • เลือกที่ LED IndicatorIllumination LED
    หมายเหตุ: ถ้า ตัวแสดงสถานะ LED ไม่แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ Illumination LED