หมายเลข ID หัวข้อ : 00114812 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2019

หลังจากที่เสียบสายกำลังไฟ (สายไฟหลัก) เข้าไป จะใช้เวลานานในการเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา/บางครั้งไม่เปิดขึ้นมา/ใช้เวลานานกว่าที่จะมีภาพและเสียงออกมา.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หลังจากทำการเสียบปลั๊กสายไฟกำลัง (สายไฟหลัก) เข้าไป,เพื่อที่จะให้ระบบเตรียมพร้อมในการเริ่มต้นใช้งาน ปุ่มเพาเวอร์บนตัวเครื่องทีวี และบนตัวรีโมทอาจจะไม่ทำงานชั่วครู่ และไฟ LED อาจจะใช้เวลานานกว่าจะติดขึ้นมา.
สิ่งนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติของทีวีหรือตัวรีโมทคอนโทรลแต่อย่างใด , ให้รอประมาณ 1 นาที ก่อนที่จะใช้งาน.

หมายเหตุ: ถ้าไฟ LED มีการตั้งไว้ที่ Off, ไฟ LED จะไม่ติดสว่าง.
ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่   Settings.
  3. เลือกที่ Illumination LED ในหมวดของ TV.