หมายเลข ID หัวข้อ : 00114812 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/03/2022

หลังจากที่เสียบสายไฟ (สายไฟหลัก) เข้าไป จะใช้เวลาสำหรับให้เพาเวอร์ทำการเปิดหรือไม่เปิดขึ้นมา

  หลังจากทำการเสียบปลั๊กสายไฟ (สายไฟหลัก) เข้าไป เพื่อที่จะให้ระบบเตรียมพร้อมในการเริ่มต้นใช้งาน ปุ่มเพาเวอร์ (Power) บนตัวเครื่องทีวี และบนตัวรีโมทอาจจะไม่ทำงานชั่วครู่ และไฟ LED ส่องสว่าง (Illumination ​​LED) อาจจะใช้เวลานานกว่าจะติดขึ้นมา
  นี่ไม่ได้เป็นความผิดปกติของทีวีหรือตัวรีโมทคอนโทรลแต่อย่างใด ให้รอประมาณ 1 นาที ก่อนที่จะใช้งาน

  หมายเหตุ: ถ้าหากตั้ง การตอบสนองต่อการใช้งาน (Operational Response) หรือ ไฟ LED ส่องสว่าง (Illumination LED) ไปที่ ปิด (Off) ไฟ LED หรือ ไฟ LED ส่องสว่าง (Illumination LED) จะไม่ติด
  ถ้าหากทีวีของท่านมีการตั้งค่าของ การตอบสนองต่อการใช้งาน (Operational Response) หรือ ไฟ LED ส่องสว่าง (Illumination LED) อยู่ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่านี้

  1. เปิดหน้าจอ   การตั้งค่า (Settings)ขึ้นมา  วิธีการเข้าใช้งานการตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่  ระบบ (System) — ตัวแสดงสถานะ LED (LED indicator) — การตอบสนองต่อการใช้งาน ิ(Operational Response)
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)ตัวแสดงสถานะ LED (LED indicator)การตอบสนองต่อการใช้งาน (Operational Response) หรือ ไฟ LED ส่องสว่าง (Illumination LED)
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences) — ไฟ LED ส่องสว่าง (Illumination LED)
   • เลือกที่ ตัวแสดงสถานะ LED (LED Indicator)ไฟ LED ส่องสว่าง (Illumination LED)
   • เลือกที่ ไฟ LED ส่องสว่าง (Illumination LED)