หมายเลข ID หัวข้อ : 00199580 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2018พิมพ์

วิธีการอัปเดตข้อมูล GPS assist โดยใช้ PlayMemories Home.

  การอัปเดตข้อมูล GPS assist โดยใช้ GPS Support Tool. เวลาสำหรับการหาข้อมูลตำแหน่ง GPS สามารถจะทำให้สั้นลงได้โดยการอัปเดตข้อมูล GPS assist นี้.

  ขั้นตอนการใช้งาน

  1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา.

   หมายเหตุ:
   • ต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต.
   • ดาวน์โหลดและติดตั้ง PlayMemories Home จาก PlayMemories Home Support.
  2. 
  3. เปิด Live-View Remote ที่จัดมาให้ ที่มีฟังก์ชัน GPS.

  4. เชื่อมต่อ Live-View Remote ที่จัดมาให้เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB. ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์รองรับได้โดยกล้องหรือ Live-View Remote, ข้อมูล GPS assist ล่าสุดจะสามารถอัปเดตได้โดยอัตโนมัติ.