หมายเลข ID หัวข้อ : 00159764 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2022

วิธีการแทรกวันที่เข้าไปในรูปภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.

  หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการแทรกข้อมูลวันที่โดยการแก้ไขที่้ข้อมูลของรูปภาพโดยตรง.
  สำหรับวิธีการแทรกการประทับวันที่เมื่อทำการพิมพ์ ให้อ้างอิงกับ:
  วิธีการแทรกวันที่เมื่อทำการพิมพ์จากซอฟต์แวร์ PlayMemories Home สำหรับ Windows
  (ใช้งานได้กับเวอร์ชั่นที่เป็นของ Windows เท่านั้น)

  หมายเหตุ:

  • ท่านไม่สามารถลบวันที่ที่ประทับเข้าไปในรูปภาพเองด้วยวิธีการนี้ได้.
  • เมื่อทำการบันทึกรูปภาพที่ท่านแทรกประทับวันที่เข้่าไป ให้เลือกที่Save As เพื่อปล่อยให้รูปภาพเดิมไว้เหมือนเดิม.
  • วันที่ประทับไม่สามารถจะแทรกเข้าไปในหลายรูปภาพได้ในครั้งเดียวด้วยวิธีการนี้.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแทรกวันที่เข้าไปในรูปภาพโดยใช้ PlayMemories Home:

  1. จากหน้าจอของ PlayMemories Home, ในส่วนของ Tools ให้คลิกที่ Edit/Convert Photos.

   รูปภาพประกอบ

  2. คลิกที่ Adjust Photos.

   รูปภาพประกอบ

  3. ลากและวางรูปภาพไปทางด้านขวามือ และคลิกที่ Next.

   รูปภาพประกอบ

  4. เลือกที่ Insert Date.

   รูปภาพประกอบ

  5. ระบุ Format, Color และ Position ของวันที่ และคลิกที่ OK.

   รูปภาพประกอบ

  6. คลิกที่ Save เพื่อเขียนทับในไฟล์เดิม, Save As เพื่อบันทึกในไฟล์ใหม่.

   รูปภาพประกอบ

   หมายเหตุ: เพื่อกลับไปที่หน้าจอหลัก, ให้คลิกที่ลูกศรชี้ไปทางซ้ายที่ส่วนบนซ้ายของหน้าจอ.

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม และความช่วยเหลือในการใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home, ให้เข้าไปดูที่ PlayMemories Home Support.