หมายเลข ID หัวข้อ : 00159764 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/09/2016

วิธีการแทรกวันที่ในรูปภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการแทรกรายละเอียดวันที่เข้าไปโดยการแก้ไขในข้อมูลของรูปภาพ.
สำหรับวิธีการแทรกวันที่ประทับในตอนทำการพิมพ์ให้อ้างอิงกับ:
วิธีการแทรกวันที่เข้าไปตอนทำการพิมพ์จากซอฟต์แวร์ PlayMemories Home สำหรับ Windows
(ใช้ได้กับเวอร์ชั่นของ Windows เท่านั้น)

หมายเหตุ:

 • ท่านไม่สามารถจะทำการลบวันที่ประทับที่ท่านแทรกเข้าไปที่รูปภาพเองโดยวิธีการนี้ให้ออกไปได้.
 • เมื่อทำการบันทึกรูปภาพที่ท่านได้แทรกวันที่ประทับเข้าไป, ให้เลือกที่ Save As เพื่อให้คงรูปภาพเดิมไว้ให้ต่อไป.
 • การประทับวันที่ไม่สามารถจะแทรกเข้าไปได้หลายรูปภาพในครั้งเดียวโดยวิธีการนี้.

ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการแทรกวันที่เข้าไปในรูปภาพโดยการใช้ PlayMemories Home:

 1. จากหน้าจอ PlayMemories Home, ในส่วนของ Tools ให้คลิกที่ Edit/Convert Photos.

  Image

 2. คลิกที่ Adjust Photos.

  Image

 3. ลากและวางรูปภาพไปทางด้านขวาและคลิกที่ Next.

  Image

 4. เลือกที่ Insert Date.

  Image

 5. ระบุวันที่ รูปแบบ, สี และ ตำแหน่ง และ คลิกที่ OK.

  Image

 6. คลิกที่ Save เพื่อเขียนทับไฟล์เดิม, Save As เพื่อบันทึกเป็นไฟล์ใหม่.

  Image

  หมายเหตุ: กลับไปที่หน้าจอหลัก, คลิกที่ลูกศรด้านซ้ายที่ส่วนซ้ายบนบนหน้าจอ.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือในการใช้งานซอฟต์แวร์ PlayMemories Home, เข้าไปที่ ส่วนสนับสนุน PlayMemories Home.