หมายเลข ID หัวข้อ : 00230359 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/02/2022

วิธีการอัปเดต GPS Assist Data โดยไม่ใช้ PlayMemories Home

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้เสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าไปในกล้องแล้ว และเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเว็ปผ่านทางสาย USB โดยตั้งกล้องไว้ที่โหมด หน่วยความจำขนาดใหญ่ (Mass Storage)
  2. ดาวน์โหลด ไฟล์ข้อมูลสนับสนุน GPS (GPS assist data file) อันล่าสุด
   หมายเหตุ: ไฟล์นี้จะถูกดาวน์โหลดไปไว้ที่โฟลเดอร์ ดาวน์โหลด (Download) ในคอมพิวเตอร์
  3. เมื่อไฟล์ assistme.dat ได้รับการดาวน์โหลดมาแล้ว ให้คัดลอกไปที่โฟลเดอร์ \Private\SONY\GPS ในการ์ดหน่วยความจำ
   หมายเหตุ: ถ้าไม่มีโฟลเดอร์ \Private\SONY\GPS อยู่ ให้สร้างขึ้นมาใหม่ และคัดลอกไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์นั้น
  4. เมื่อท่านถอดสาย USB ออก GPS Assist Data จะมีการอัปเดตในกล้องนั้นโดยอัตโนมัติ
  5. ถ้าหากกล้องมีรายการเมนู Use GPS Assist Data ท่านสามารถจะใช้ทำการตรวจสอบ ข้อมูลสนับสนุน GPS (GPS Assist Data) ว่ามีการอัปเดตแล้ว