หมายเลข ID หัวข้อ : 00073555 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/12/2015

วิธีการนำเข้าข้อมูลสนับสนุน GPS ไปให้กับกล้อง.

วิธีการนำเข้าข้อมูลสนับสนุน GPS ไปให้กับกล้อง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถจะนำเข้าข้อมูลสนับสนุน GPS (GPS assist data) ให้กับกล้องได้ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Picture Motion Browser (PMB) หรือ PlayMemories Home. ถ้าต้องการนำเข้าข้อมูลนี้, ให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เน็ต. จะมีข้อความของ GPS assist data will be updated ปรากฎขึ้นมาและข้อมูลนั้นได้รับการนำเข้ามาให้โดยอัตโนมัติ. ถ้าหากการอัพเดตไม่เริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติ, ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์และทำตามทำตามขั้นตอนตามด้านล่าง.

ข้อสำคัญ: PMB จะใช้ไม่ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh. อย่างไรก็ตาม, เวอร์ชั่นปัจจุบันของ  PlayMemories Home จะรองรับได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วย Mac OS X (10.6 และที่ใหม่กว่า) และสามารถ ทำการดาวน์โหลดได้จากอินเตอร์เน็ต.

เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ PMB:

 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา.
 2. เปิดกล้องขึ้นมา.
 3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.

  หมายเหตุ:

  • หน้าจอ LCD ของกล้องจะแสดง USB Mode และ Mass Storage.
  • หน้าต่างของ Removable Disk ใด ๆ ที่เปิดขึ้นมาในหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถที่จะทำการปิดได้เลย.
 4. ในเครื่องคอมพิวเตอร์, ให้เริ่มการทำงานของ PMB Launcher.
 5. ในหน้าต่างของ PMB Launcher, คลิกที่ GPS.
 6. คลิกที่ GPS Support Tool.
 7. ในกรอบไดอะล็อกของ GPS Support Tool, ให้คลิกที่ปุ่ม Update Now.

เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home:

 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา.
 2. เปิดกล้องขึ้นมา.
 3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.
 4. เริ่มการทำงานของซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.
 5. ในหน้าต่างของ PlayMemories Home, ให้คลิกที่ Tools.
 6. ในเมนู Tools, ให้คลิกที่ GPS Support Tool.
 7. ในหน้าต่างของ GPS Support Tool, ใน Select a target to update, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ไดร์ฟ Removable Disk ที่แทนกล้องนั้น.
 8. คลิกที่ปุ่ม Update Now.