หมายเลข ID หัวข้อ : 00135166 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022พิมพ์

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BRAVIA Internet Video เข้ากับตัวอะแดปเตอร์เกมแบบไร้สาย.

  หมายเหตุ:

  • ความสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้นี้ไม่ได้มีอยู่ครบทุกรุ่นของเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือ ทีวี. เพื่อที่จะดูว่าเครื่องเล่น Blu-ray Disc ของท่าน หรือทีวี มีฟังก์ชันที่กล่าวถึงในวิธีการแก้ปัญหานี้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คดูจากสเปคของเครื่อง. 
  • ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนในวิธีการแก้ปัญหานี้ ต้องมั่นใจว่าได้เปิดใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้และโมเด็มไว้แล้ว.
  1. เชื่อมต่อตัวอะแดปเตอร์เกมเข้ากับกำลังไฟ A/C.
  2. ตัดการเชื่อมต่อแบบไร้สายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  3. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย Ethenet เข้ากับตัวอะแดปเตอร์เกม.
  4. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย Ethernet เข้ากับพอร์ตเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์.
  5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา.
  6. เปิดเว็บเบราเซอร์ขึ้นมาและใส่ IP address ของตัวอะแดปเตอร์เกมเข้าไปในแถบที่อยู่นั้น.

   หมายเหตุ: IP address จะมีมาให้จากผู้ผลิตของตัวอะแดปเตอร์เกมนั้น.

  7. ถ้าหากมีการเตือนขึ้นมาให้ใส่ Username และPassword เข้าไป.

   หมายเหตุ: ชื่อของยูสเซอร์และรหัสผ่านจะมีมาให้จากผู้ผลิตของตัวอะแดปเตอร์เกมนั้น.

  8. ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ปรากฎบนหน้าจอเพื่อทำการกำหนดการตั้งค่าของระบบไร้สายนั้น.

   หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติมควรจะมีอยู่ในคู่มือการเซ็ตอัปที่จัดมาให้พร้อมกับตัวอะแดปเตอร์เกมนั้น.

  9. เมื่อการเซ็ตอัประบบไร้สายเสร็จสิ้น ให้ถอดสาย ethernet ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อ LAN บนอุปกรณ์ BRAVIA Internet Video (BIV).