หมายเลข ID หัวข้อ : 00232447 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/10/2019พิมพ์

สเตอริโอติดรถยนต์ไม่กลับไปที่แหล่งจ่ายเสียงล่าสุดหลังการปิด ฟังก์ชัน Siri Eyes Free

    ในสภาวะต่อไปนี้ อาจจะมีการป้องกันไม่ให้ สเตอริโอติดรถยนต์นั้นทำการสลับไปที่แหล่งจ่ายเสียง BT เมื่อท่านเปิดหรือปิด Siri Eyes Free ด้วยการสั่งงานด้วยเสียงในสเตอริโอติดรถยนต์นั้น

    • สเตอริโอติดรถยนต์ และ iPhone/iPod touch มีการเชื่อมต่อทาง Bluetooth ไม่ได้เชื่อมต่อทาง USB
    • สลับไปเป็นแหล่งจ่ายเสียงที่แตกต่างออกไปหลังการเล่น BT audio