หมายเลข ID หัวข้อ : 00155997 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/08/2016

เครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ไม่ปิด เมื่อเลือกไปที่ Power OFF ใน SongPal.

    การใช้งาน Power OFF ใน SongPal จะทำการปิด Source ของเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ไว้เท่านั้น.
    ถ้าหากท่านต้องการจะปิดเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์สมบูรณ์แบบ, ให้กดค้างที่ปุ่ม OFF ในเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์น้ันไว้.