หมายเลข ID หัวข้อ : 00167373 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

ไม่สามารถเล่นการสตรีมมิ่ง Pandora ใน สเตอริโอติดรถยนต์ได้

    ถ้าหากท่านไม่สามารถเล่น สตรีมมิ่ง Pandora ใน สเตอริโอติดรถยนต์ ให้ลองดังต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหานี้:

    • ขั้นแรก ให้เปิดแอป Pandora ขึ้นมาใน สมาร์ทโฟน จากนั้นเลือก Pandora จากแหล่งจ่ายสัญญาณของ สเตอริโอติดรถยนต์
    • รีสตาร์ท สมาร์ทโฟน