หมายเลข ID หัวข้อ : 00167373 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/06/2019

หน้าจอของอุปกรณ์มือถือของฉัน ไม่สามารถจะเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอ Pandora Play Screen ได้เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องรับโทรศัพท์มือถือ.

    ให้ทำการรีสตาร์ทอุปกรณ์มือถือนั้นใหม่เพื่อแก้ไขอาการนี้.