หมายเลข ID หัวข้อ : 00230415 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/03/2021

เมื่อสลับแหล่งจ่ายสัญญาณจากเมนูตัวเลือก (Option Menu) หรือรีโมท หน้าจอยังคงแสดงที่ Apple CarPlay

    เมื่อสลับแหล่งจ่ายสัญญาณจาก เมนูตัวเลือก (Option Menu) หรือรีโมท จะมีแต่เสียงที่มีการสลับให้
    ถ้าต้องการสลับหน้าจอ ให้เลือกแหล่งจ่ายสัญญาณที่ท่านต้องการจาก Home Screen บนตัวเครื่องหลัก

    .