หมายเลข ID หัวข้อ : 00106810 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019พิมพ์

ไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้าเมื่อรับสายโทรศัพท์ที่เข้ามา

  ถ้าหากท่านไม่สามารถได้ยินเสียงเรียกเข้าผ่านทางลำโพงของระบบออดิโอ Bluetooth ของท่าน เมื่อรับสายเรียกเข้า, โทรศัพท์เซลลูลาร์อาจจะอยู่ในโหมดเงียบ หรืออาจจะต้องมีการปรับเพิ่มระดับโวลลุ่มขึ้น

   ถ้าหากวิธีนี้ช่วยแก้ปัญหาให้ไม่ได้, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อทำการเปลี่ยนค่าของ Ringtone จาก 2 (เสียงเรียกเข้าแบบโทรศัพท์เซลลูลาร์) ไปเป็น 1 (เสียงเรียกเข้าของเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์)
  หมายเหตุ:ขั้นตอนอาจจะแตกต่างออกไปตามรุ่นของเครื่อง สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.

  1. ในขณะที่อยู่ในฟังก์ชัน BT Phone , กดที่ปุ่ม Call
  2. หมุนแป้นควบคุม และจากนั้นเลือกที่ Ringtone
  3. เปลี่ยนค่าของตัวเลือก Ringtone ไปเป็น 1
  4. ถ้าต้องการออกจากเมนู ให้กดที่ปุ่ม Back

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้ RM-X7BT, ให้ตรวจเช็คสิ่งต่อไปนี้ด้วย

  • ตรวจเช็คดูตัวอะแดปเตอร์ที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องเสียงติดรถยนต์ด้วยสาย AUX
  • ตรวจเช็คดูว่าแหล่งจ่ายสัญญาณของตัวเครื่องเสียงติดรถยนต์มีการตั้งไว้เป็น AUX