หมายเลข ID หัวข้อ : 00106810 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/10/2018

ไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้า เมื่อมีสัญญาณโทรเข้ามา.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้าผ่านทางลำโพงของระบบเสียง Bluetooth เมื่อมีสัญญาณโทรเข้ามา, โดยโทรศัพท์อาจจะอยู่ที่โหมด Silent หรือ จำเป็นต้องปรับความระดับความดังของเสียง.

 ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าว, ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ เพื่อเปลี่ยน Ringtone จาก 2 (เสียงเรียกเข้ามือถือ) ไปที่ 1 (เสียงเรียกเข้าของเครื่องเสียงรถยนต์).

  1. เมื่อใช้งานฟังก์ชั่น BT Phone, กดที่ปุ่ม Call.
  2. หมุนปุ่มควบคุม และ จากนั้น เลือกที่ Ringtone.
  3. เปลี่ยน Ringtone ไปที่ 1.
  4. ออกจากเมนู, กดที่ปุ่ม Back.

หมายเหตุ:ถ้าท่านใช้ RM-X7BT, นอกจากนี้ สามารถตรวจดูตัวเลือกต่อไปนี้.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อะแดปเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเสียงรถยนต์ด้วยสาย AUX.
  • ตรวจสอบว่า source ของระบบเสียงรถยนต์ตั้งค่าเป็น AUX.