หมายเลข ID หัวข้อ : 00106047 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/02/2015

รายชื่ออยู่ในโทรศัพท์ไม่แสดงเรียงตามลำดับอักษร.

    อาจจะเกิดขึ้น ถ้ารายชื่อขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่และตามด้วยอักษรพิมพ์เล็ก. ควรตรวจสอบรายชื่อในโทรศัพท์ใช้ตัวอักษรประเภทเดียวกัน.