หมายเลข ID หัวข้อ : 00167418 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

ไม่สามารถรับสัญญาณ GPS หรือมีข้อความ waiting for a GPS signal แสดงในหน้าจอ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้อ้างอิงกับข้อมูลด้านล่างนี้ถ้าหากท่านไม่มีสัญญาณ GPS หรือ ได้รับข้อความต่อไปนี้:

 • Waiting for a valid GPS signal
 • The GPS signal was lost

สำคัญ: ก่อนที่จะเริ่มทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาด้านล่างนี้ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ติดตั้งซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นที่รองรับ MyTomTom PC. ห้ามทำการเชื่อมต่อโมดูล Navigation ของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์จนกว่าขั้นตอนนี้จะเสร็จสิ้น. คลิก ที่นี่ เพื่อดูคำสั่งในการติดตั้ง.

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านได้ติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเรียบร้อย, หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบุว่าท่านมีเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่แล้ว, ให้ตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นที่ท่านมีคือ App 10.873.783778.514 หรีอที่สูงกว่า (เช่น App 10.871.xxxxxx.xxx). ถ้าหากท่านมีเวอร์ชั่นที่จำเป็นนี้แล้ว ท่านสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้. จะมีขั้นตอนที่แตกต่างให้ ถ้าหากท่านต้องการ วิธีการดูข้อมูลเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องรับ Sony AV Navigation

 2. ทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 3. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแล้ว ให้เชื่อมต่อ Navigation module ของท่านเข้ากับเครื่องพีซี.

  หมายเหตุ: ถ้าหากมีการอัพเดต, จะแสดงอยู่ใน ซอฟต์แวร์ MyTomTom  และขึ้นอยู่กับชนิดของการอัพเดต, ขั้นตอนการอัพเดตอาจเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือ ท่านอาจต้องคลิกที่ Start downloading ใน MyTomTom. ถ้าหากอุปกรณ์ของท่านยังไม่มีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันที่เป็นปัจจุบัน หลังการอัพเดต, ให้ทำการทดสอบสัญญาณของท่านอีกครั้ง. ถ้าหากท่านยังคงมีปัญหาในการหาสัญญาณ, ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาด้านล่าง:

เพื่อให้ท่านหาสัญญาณ GPS ได้, อุปกรณ์ของท่านจะต้องรับสัญญาณจากดาวเทียมได้อย่างน้อยสี่ดวง. ถ้าหากท่านรับสัญญาณจากดาวเทียมได้น้อยกว่าสี่ดวง หรือ สัญญาณมีความแรงไม่เพียงพอ ตัว Driving View จะเปลี่ยนเป็นสีเทา.

ถ้าหากหน้าจอเป็นสีเทา ให้อ้างอิงกันต่อไปนี้:

 1. รีเซ็ตอุปกรณ์ของท่าน  โดยการกดที่ปุ่มรีเซ็ตนาน 10 วินาที.
 2. การหาสัญญาณ GPS:

  ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ อาจจะต้องใช้เวลา 5 นาทีในการหาตำแหน่งปัจจุบันของท่าน:

  • เมื่อท่านเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ของท่านเป็นครั้งแรก.
  • เมื่อท่านเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ของท่านหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน.
  • ท่านเริ่มการทำงานอุปกรณ์ TomTom หรือ เครื่องรับ GPS ของท่านหลังจากที่มีการหาตำแหน่งไว้แล้วแต่ไม่ได้ใช้งาน (เช่น หลังการเดินทางโดยเครื่องบิน หรือ รถไฟ).
 3. ให้หาบริเวณที่เปิดโล่งกับท้องฟ้า. อุปกรณ์จะต้องอยู่นอกอาคารเพื่อทำการหาตำแหน่งปัจจุบัน. ให้ลองย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ที่อยู่ในรถของท่าน. ถ้าเป็นไปได้, ให้ติดตั้งไว้จุดที่ต่ำสุดที่เห็นกระจกหน้ารถได้โดยตรง.
 4. ถ้าหากรถยนต์นั้นมีหน้าต่างที่ทำจากกระจกที่ดูดซับความร้อน, อาจจะเป็นการยากที่สัญญาณ GPS จะผ่านเข้ามาได้.  ในกรณีนี้, ให้ติดตั้งเสาอากาศ GPS ในบริเวณที่ไม่มีกระจกดูดซับความร้อนนี้อยู่.
 5. ให้ลอง วิธีการรีเซ็ตโมดูลนำทาง TomTom ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน.
 6. ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้, ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์. ให้กดค้างที่ปุ่ม OFF บนรีโมท หรือ ปุ่ม SOURCE ที่แผงด้านหน้าของเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์. จากนั้น ให้รอประมาณ 10 วินาที หรือ นานกว่า ก่อนที่จะเปิดเครื่องเสียงสเตอริโอขึ้นมาใหม่.

หมายเหตุ:

 • ถ้าหากใช้เวลาที่นานกว่า 5 นาที, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านอยู่ในบริเวณที่เปิดโล่งไม่มีอาคารสูงหรือต้นไม้รอบ ๆ ตัวท่าน.
 • เมื่ออุปกรณ์นำทางของท่านได้กำหนดตำแหน่งปัจจุบันของท่านได้แล้ว, Driving View จะแสดงขึ้นมาในแบบหลากสีและจะแสดงตำแหน่งของท่านในแผนที่ให้ทราบด้วย.