หมายเลข ID หัวข้อ : 00167418 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019พิมพ์

ไม่สามารถจับสัญญาณ GPS ได้ หรือรอสัญญาณ GPS แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ

    อ้างอิงกับข้อมูลด้านล่าง ถ้าหากท่านไม่มีหรือรับสัญญาณ GPS ไม่ได้ ให้ทำตามข้อความต่อไปนี้:

    • รอสัญญาณ GPS ที่ใช้งานได้
    • สัญญาณ GPS หายไป
    1. หาท้องฟ้าที่สดใสเห็นชัด อุปกรณ์จะต้องอยู่นอกอาคาร เพื่อหาตำแหน่งปัจจุบันของท่าน ลองเปลี่ยนตำแหน่งอุปกรณ์ของท่านในรถยนต์ดู ตามหลักการแล้ว, ให้ติดไว้ที่จุดต่ำสุดของตำแหน่งที่เห็นได้โดยตรงของกระจกหน้ารถ

    2. ถ้าหากหน้าต่างของรถเป็นกระจกดูดซับความร้อน, อาจจะเป็นการยากในการที่สัญญาณ GPS จะผ่านได้ ในกรณีนี้, ให้ติดตั้งเสาอากาศของ GPS ไว้ในตำแหน่งที่ไม่มีกระจกดูดซับความร้อน