หมายเลข ID หัวข้อ : 00091908 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/05/2016

มีซอฟต์แวร์ใดบ้างที่สามารถใช้ในการนำเข้าและส่งออกคอนเทนท์ที่เป็น XAVC S ได้?

    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่รองรับสำหรับการนำเข้าและการส่งออกคอนเทนท์ที่เป็น XAVC S โปรดดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้.
    การแก้ไขซอฟต์แวร์สำหรับวีดีโอ 4K/HD

    สำคัญ:

    • โซนี่ไม่รับประกันถึงการทำงานของซอฟต์แวร์สำหรับตัดต่อของแต่ละบริษัท. ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, โปรดติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องนั้นโดยตรง. 
    • การมีให้ใช้งานได้และฟังก์ชันต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์อาจจะแตกต่างกันออกไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่ใช้อยู่นั้น. โปรดตรวจสอบกับเว็บไซต์ของโซนี่ ในพื้นที่สำหรับการมีให้ใช้งานได้ของซอฟต์แวร์นั้นในภูมิภาคของท่าน.