หมายเลข ID หัวข้อ : 00077917 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2016

ฉันไม่สามารถ เลือก Copy เพื่อทำการคัดลอกภาพยนตร์ที่บันทึกในฟอร์แมท XAVC S จากกล้องไปให้กับอุปกรณ์สื่อภาพนอกที่เชื่อมต่อไว้ได้.

    ฟังก์ชั่นการคัดลอกโดยตรงสามารถจะใช้ได้สำหรับภาพยนตร์ที่บันทึกใน XAVC S ถ้าหากกล้องนั้นได้รับการอัพเดตซอฟต์แวร์ไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด.

    ถ้าหากท่านคัดลอกภาพยนตร์ที่บันทึกใน XAVC S, ให้ใช้สื่อสำหรับบันทึกที่มีการฟอร์แมทไว้เป็น NTFS.