หมายเลข ID หัวข้อ : 00085047 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2015

ขอแนะนำอุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่สามารถใช้ได้สำหรับการอัพเดตซอฟต์แวร์ของเครื่องเล่น Blu-ray.

  อุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่แนะนำให้ใช้
   
  ต่อไปนี้เป็นรายการของอุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่แนะนำที่สามารจะใช้สำหรับการอัพเดตซอฟต์แวร์ของเครื่องเล่น Blu-ray ได้
  ข้อสำคัญ: เครื่องเล่น Blu-ray จะรองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT32 และ NTFS, ถ้าหากตัวอุปกรณ์ USB นั้นมีระบบไฟล์ที่นอกเหนือจาก FAT32 หรือ NTFS กรุณาทำการฟอร์แมทเสียใหม่ให้เป็นระบบไฟล์ FAT32 หรือ NTFS ก่อนที่ท่านจะทำการคัดลอกไฟล์สำหรับอัพเดตเข้าไป. ไปที่คำสั่งต่าง ๆ เพื่อทำการฟอร์แมทอุปกรณ์นั้นให้เป็น FAT32 หรือ NTFS.

  Manufacturer

  รุ่น

  Device

  Size

  Sony

  USM-1GL

  Micro Vault Storage Media

  1 GB

  Sony

  USM-4GL

  Micro Vault Storage Media

  4 GB

  Sony

  USM-4GN

  Micro Vault Storage Media

  4 GB

  Sony

  USM-4GM

  Micro Vault Storage Media

  4 GB

  Sony

  USM-4GS

  Micro Vault Storage Media

  4 GB

  Sony

  USM-4GV

  Micro Vault Storage Media

  4 GB

  Sony

  USM-8GL

  Micro Vault Storage Media

  8 GB

  Sony

  USM-8GN

  Micro Vault Storage Media

  8 GB

  Sony

  USM-8GR

  Micro Vault Storage Media

  8 GB

  Sony

  USM-8GT

  Micro Vault Storage Media

  8 GB

  Sony

  USM-8GQ

  Micro Vault Storage Media

  8 GB

  Sony

  USM-16GLX

  Micro Vault Storage Media

  16 GB

  Sony

  USM-16GS

  Micro Vault Storage Media

  16 GB

  Sony

  USM-16GR

  Micro Vault Storage Media

  16 GB

  Sony

  USM-16GU

  Micro Vault Storage Media

  16 GB

  Sony

  USM-32GLX

  Micro Vault Storage Media

  32 GB

  Sony

  USM-32GN

  Micro Vault Storage Media

  32 GB

  Sony

  USM-32GR

  Micro Vault Storage Media

  32 GB

  Sony

  USM-32GQ

  Micro Vault Storage Media

  32 GB

  Sony

  USM-64GLX

  Micro Vault Storage Media

  64 GB

  Sony

  USM-64GP

  Micro Vault Storage Media

  64 GB

  Sony

  UMS-64GQ

  Micro Vault Storage Media

  64 GB

  หมายเหตุ: รุ่นต่าง ๆ ไม่ได้มีอยู่ครบทั้งหมดในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งหมด.

  วิธีการฟอร์แมทอุปกรณ์จัดเก็บ USB ไปยัง FAT32 หรือ NTFS


  กลับสู่ด้านบน
  เพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ USB สำหรับการอัพเดตนี้, แนะนำให้ฟอร์แมทใหม่ให้กับทั้ง FAT32 หรือ NTFS.
  คำเตือน: การฟอร์แมทอุปกรณ์ USB จะไปทำการลบคอนเทนท์ทั้งหมดในอุปกรณ์นั้นออกไป.
  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อทำการฟอร์แมทซ้ำอุปกรณ์ USB ให้เป็น FAT32 (หรือ NTFS).
  หมายเหตุ: ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะแปรเปลี่ยนไปตามระบบปฏิบัติการ.

  • สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows:
  • เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB นั้นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
  • คลิกที่ Start และจากนั้นให้คลิกที่ My Computer.
  • ในหน้าต่างของ "My Computer", คลิกขวาที่ไอคอนของไดร์ฟที่เป็นของอุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่แสดงขึ้นมา.
  • จากเมนู, คลิกที่ Format....
  • ในหน้าต่างของ FORMAT device name (drive letter)" ใน File system, คลิกที่ลูกศรดรอปดาวน์และเลือกที่ FAT32 (หรือ NTFS) และจากนั้น ให้คลิกปุ่ม Start.
  • ที่ข้อความของ WARNING..., ให้คลิกที่ OK เพื่อทำต่อ.
   ข้อสำคัญ: การฟอร์แมทอุปกรณ์จัดเก็บ USB นี้จะไปทำการลบคอนเทนท์ทั้งหมดที่อยู่ในตัวอุปกรณ์ออกไป.
  • ที่ข้อความของ Format Complete, ให้คลิกที่ OK.
  • คลิกที่ปุ่ม Close เพื่อทำการปิดหน้าต่างของ FORMAT device name (drive letter).
  • คลิกที่ X ที่มุมขวาบนเพื่อทำการปิดหน้าต่างของ My Computer.

  • สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac (OS X สามารถจะฟอร์แมทได้เฉพาะฟอร์แมท FAT32 (MSDOS) เท่านั้น):
  • เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB นั้นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
  • เปิดไปที่ Disk Utility.
  • คลิกเพื่อทำการเลือกอุปกรณ์จัดเก็บ USB ในซีกด้านซ้าย.
  • คลิกเพื่อเปลี่ยนไปที่แทปของ Erase.
  • ในกรอบสำหรับเลือก Volume Format:, คลิกที่ MS-DOS (FAT).
  • คลิกที่ปุ่ม Erase.
  • ที่ไดอะล็อกให้ยืนยัน, คลิกที่ปุ่ม Erase.
  • ปิดหน้าต่าง Disk Utility.