หมายเลข ID หัวข้อ : 00085047 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2015

ขอแนะนำอุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่สามารถใช้ได้สำหรับการอัพเดตซอฟต์แวร์ของเครื่องเล่น Blu-ray.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

อุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่แนะนำให้ใช้
 
ต่อไปนี้เป็นรายการของอุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่แนะนำที่สามารจะใช้สำหรับการอัพเดตซอฟต์แวร์ของเครื่องเล่น Blu-ray ได้
ข้อสำคัญ: เครื่องเล่น Blu-ray จะรองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT32 และ NTFS, ถ้าหากตัวอุปกรณ์ USB นั้นมีระบบไฟล์ที่นอกเหนือจาก FAT32 หรือ NTFS กรุณาทำการฟอร์แมทเสียใหม่ให้เป็นระบบไฟล์ FAT32 หรือ NTFS ก่อนที่ท่านจะทำการคัดลอกไฟล์สำหรับอัพเดตเข้าไป. ไปที่คำสั่งต่าง ๆ เพื่อทำการฟอร์แมทอุปกรณ์นั้นให้เป็น FAT32 หรือ NTFS.

Manufacturer

รุ่น

Device

Size

Sony

USM-1GL

Micro Vault Storage Media

1 GB

Sony

USM-4GL

Micro Vault Storage Media

4 GB

Sony

USM-4GN

Micro Vault Storage Media

4 GB

Sony

USM-4GM

Micro Vault Storage Media

4 GB

Sony

USM-4GS

Micro Vault Storage Media

4 GB

Sony

USM-4GV

Micro Vault Storage Media

4 GB

Sony

USM-8GL

Micro Vault Storage Media

8 GB

Sony

USM-8GN

Micro Vault Storage Media

8 GB

Sony

USM-8GR

Micro Vault Storage Media

8 GB

Sony

USM-8GT

Micro Vault Storage Media

8 GB

Sony

USM-8GQ

Micro Vault Storage Media

8 GB

Sony

USM-16GLX

Micro Vault Storage Media

16 GB

Sony

USM-16GS

Micro Vault Storage Media

16 GB

Sony

USM-16GR

Micro Vault Storage Media

16 GB

Sony

USM-16GU

Micro Vault Storage Media

16 GB

Sony

USM-32GLX

Micro Vault Storage Media

32 GB

Sony

USM-32GN

Micro Vault Storage Media

32 GB

Sony

USM-32GR

Micro Vault Storage Media

32 GB

Sony

USM-32GQ

Micro Vault Storage Media

32 GB

Sony

USM-64GLX

Micro Vault Storage Media

64 GB

Sony

USM-64GP

Micro Vault Storage Media

64 GB

Sony

UMS-64GQ

Micro Vault Storage Media

64 GB

หมายเหตุ: รุ่นต่าง ๆ ไม่ได้มีอยู่ครบทั้งหมดในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งหมด.

วิธีการฟอร์แมทอุปกรณ์จัดเก็บ USB ไปยัง FAT32 หรือ NTFS


กลับสู่ด้านบน
เพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ USB สำหรับการอัพเดตนี้, แนะนำให้ฟอร์แมทใหม่ให้กับทั้ง FAT32 หรือ NTFS.
คำเตือน: การฟอร์แมทอุปกรณ์ USB จะไปทำการลบคอนเทนท์ทั้งหมดในอุปกรณ์นั้นออกไป.
ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อทำการฟอร์แมทซ้ำอุปกรณ์ USB ให้เป็น FAT32 (หรือ NTFS).
หมายเหตุ: ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะแปรเปลี่ยนไปตามระบบปฏิบัติการ.

 • สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows:
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB นั้นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
 • คลิกที่ Start และจากนั้นให้คลิกที่ My Computer.
 • ในหน้าต่างของ "My Computer", คลิกขวาที่ไอคอนของไดร์ฟที่เป็นของอุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่แสดงขึ้นมา.
 • จากเมนู, คลิกที่ Format....
 • ในหน้าต่างของ FORMAT device name (drive letter)" ใน File system, คลิกที่ลูกศรดรอปดาวน์และเลือกที่ FAT32 (หรือ NTFS) และจากนั้น ให้คลิกปุ่ม Start.
 • ที่ข้อความของ WARNING..., ให้คลิกที่ OK เพื่อทำต่อ.
  ข้อสำคัญ: การฟอร์แมทอุปกรณ์จัดเก็บ USB นี้จะไปทำการลบคอนเทนท์ทั้งหมดที่อยู่ในตัวอุปกรณ์ออกไป.
 • ที่ข้อความของ Format Complete, ให้คลิกที่ OK.
 • คลิกที่ปุ่ม Close เพื่อทำการปิดหน้าต่างของ FORMAT device name (drive letter).
 • คลิกที่ X ที่มุมขวาบนเพื่อทำการปิดหน้าต่างของ My Computer.

 • สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac (OS X สามารถจะฟอร์แมทได้เฉพาะฟอร์แมท FAT32 (MSDOS) เท่านั้น):
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB นั้นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
 • เปิดไปที่ Disk Utility.
 • คลิกเพื่อทำการเลือกอุปกรณ์จัดเก็บ USB ในซีกด้านซ้าย.
 • คลิกเพื่อเปลี่ยนไปที่แทปของ Erase.
 • ในกรอบสำหรับเลือก Volume Format:, คลิกที่ MS-DOS (FAT).
 • คลิกที่ปุ่ม Erase.
 • ที่ไดอะล็อกให้ยืนยัน, คลิกที่ปุ่ม Erase.
 • ปิดหน้าต่าง Disk Utility.