หมายเลข ID หัวข้อ : 00200020 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/08/2018

อุปกรณ์จัดเก็บ USB รองรับความจุดสูงสุดและต่ำสุดอะไรบ้างโดยเครื่องเล่น Blu-ray Disc?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เครื่องเล่น Blu-ray Disc สามารถรองรับขนาดต่อไปนี้ของ USB HDD หน่วยความจำ USB และระบบไฟล์ต่าง ๆ ได้.
หมายเหตุ:

  • ในกรณีของการมีหลายพาร์ติชัน จะใช้ได้เฉพาะพาร์ติชันแรกเท่านั้น. พาร์ติชันถัดไปไม่สามารถจะเข้าถึงได้.
  • เราแนะนำให้ท่านใช้แต่ External USB HDD หรือหน่วยความจำ USB ของ Sony.
  • เครื่องเล่น Blu-ray Disc ออกแบบมาให้ใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นได้, แต่การทำงานไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะเป็นปกติกับอุปกรณ์ USB ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✔:ใช้งานร่วมกันได้
-:ใช้งานร่วมกันไม่ได้

สำหรับรุ่นเครื่องของ AP:

ปี ชื่อรุ่น USB HDD : หน่วยความจำ USB
ค่าความจุสูงสุด ที่ทดสอบแล้ว ระบบไฟล์
USB HDD หน่วยความจำ USB
Partition Management
MBR GPT FAT32 NTFS exFAT

2018

UBP-X700 2TB 4TB 128GB
2017 UBP-X800
2016 BDP-S6700
2015 BDP-S6500
BDP-S5500
BDP-S4500
BDP-S3500
BDP-S1500
2014 BDP-S7200
BDP-S6200
BDP-S5200
BDP-S4200
BDP-S3200
BDP-S1200
-

-

 

2013

BDP-S5100
BDP-S4100
BDP-S3100
BDP-S1100
2012 BDP-S790
BDP-S590
BDP-S490
BDP-S390
64G
BDP-S190 -
2011 BDP-S780
BDP-S580
BDP-S485
BDP-S480
BDP-S380
BDP-S185
2TB
2010 BDP-S770
BDP-S570
BDP-S470
BDP-S370

-