หมายเลข ID หัวข้อ : 00200020 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

ขนาดต่ำสุดและสูงสุดของอุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่เครื่องเล่น Blu-ray Disc รองรับได้คือเท่าใด?

  เครื่องเล่น Blu-ray Disc สามารถรองรับขนาดต่อไปนี้ของ USB HDD หน่วยความจำ USB และระบบไฟล์ต่าง ๆ ได้
  หมายเหตุ:

  • ในกรณีของการมีหลายพาร์ติชัน จะใช้ได้เฉพาะพาร์ติชันแรกเท่านั้น. พาร์ติชันถัดไปไม่สามารถจะเข้าถึงได้.
  • เราแนะนำให้ท่านใช้แต่ External USB HDD หรือหน่วยความจำ USB ของ Sony.
  • เครื่องเล่น Blu-ray Disc ออกแบบมาให้ใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นได้, แต่การทำงานไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะเป็นปกติกับอุปกรณ์ USB ทั้งหมด.

  เครื่องหมาย:
  ✔:ใช้งานร่วมกันได้
  -:ใช้ด้วยกันไม่ได้

  ปีชื่อรุ่นUSB HDD・หน่วยความจำ USB
  ค่าความจุสูงสุด ที่ทดสอบแล้วระบบไฟล์
  USB HDDหน่วยความจำ USB
  Partition Management
  MBRGPTFAT32NTFSexFAT

  2018

  UBP-X700
  UBP-X500
  2TB4TB128GB
  2017UBP-X800
  2016BDP-S6700
  2015BDP-S6500
  BDP-S5500
  BDP-S4500
  BDP-S3500
  BDP-S1500
  2014BDP-S7200
  BDP-S6200
  BDP-S5200
  BDP-S4200
  BDP-S3200
  BDP-S1200
  -

  -

   

  2013

  BDP-S5100
  BDP-S4100
  BDP-S3100
  BDP-S1100
  2012BDP-S790
  BDP-S590
  BDP-S490
  BDP-S390
  64G
  BDP-S190-
  2011BDP-S780
  BDP-S580
  BDP-S485
  BDP-S480
  BDP-S380
  BDP-S185
  2TB
  2010BDP-S770
  BDP-S570
  BDP-S470
  BDP-S370

  -