หมายเลข ID หัวข้อ : 00082875 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/01/2019

รูปภาพต่าง ๆ ไม่มีการเก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ DCIM จะไม่แสดงใน Discover Photo category.

    เมื่อเสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าไปในกล้อง, โฟลเดอร์ชื่อ DCIM จะถูกสร้างขึ้นมาโดยกล้องนั้นซึ่งจะเป็นที่สำหรับเก็บรูปภาพถ่ายต่าง ๆ ไว้ในนั้น. ทีวีนี้ทำหน้าที่เพียงแต่อ่านรูปภาพต่าง ๆ ที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์ DCIM ออกมาเท่านั้น. เพื่อที่จะให้แน่ใจว่า สามารถดูรูปถ่ายต่าง ๆ นั้นได้อย่างถูกต้อง, ให้ทำการคัดลอกโฟลเดอร์ DCIM นั้นไปยังโฟลเดอร์อุปกรณ์ USB ของท่านและเก็บบันทึกรูปภาพต่าง ๆ ไว้ในนั้นก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับทีวีและเข้าไปที่ Discover Photo category.