หมายเลข ID หัวข้อ : 00095646 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018พิมพ์

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์กับลำโพงแบบแอคทิฟหรือชุดหูฟังที่เปิดการทำงานด้วย NFC.

    รายการแสดงชื่อรุ่นใน กลุ่มและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ด้วยกันได้ (Applicable Products and Categories) สำหรับหัวข้อนี้ ที่อยู่ทางด้านล่างของหน้านี้, จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงแบบแอคทิฟหรือชุดหูฟัง ที่เปิดการทำงานด้วย NFC ได้. เครื่องรุ่นเหล่านี้จะรองรับเฉพาะการเชื่อมต่อด้วย NFC ระหว่างโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเครื่องโซนี่วอล์คแมน ที่เปิดใช้งาน NFC เท่านั้น.