หมายเลข ID หัวข้อ : 00202925 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2018

วิธีการสลับอินพุทของวิดีโอใน Sony TV

  ตัวรีโมทคอนโทรลส่วนใหญ่ของทีวี จะมีปุ่ม Input ที่ทำงานเป็นวนเป็นวงจากอินพุทหนึ่งไปยังอีกอินพุทหนึ่ง. 
  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี เพื่อทำการสลับอินพุทของวิดีโอ:

  1. ตรวจเช็คดูว่าทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นมีการเปิดเพาเวอร์ไว้แล้ว.
  2. กดที่ปุ่ม Input หรือ TV/VIDEOซ้ำ ๆจนกระทั่งอินพุทที่ต้องการแสดงบนทีวี.
   หมายเหตุ: ถ้าหากมีอินพุทของวิดีโอหนึ่งอันหรือมากกว่ามีการข้ามหรือไม่สามารถเข้าไปได้, อินพุทของวิดีโอนั้นอาจจะมีการตั้งไว้เป็น SKIP ในเมนู Video Label หรือ View Video Labels. เพื่อที่จะเข้าไปในอินพุทของวิดีโอที่มีการข้าม ให้เปลี่ยนการตั้งค่า SKIP สำหรับอินพุทของวิดีโอนั้น. ถ้าต้องการดูว่าทีวีของท่านมีฟีเจอร์ Video Label หรือไม่ ให้ตรวจเช็คกับรายละเอียดสเปคของทีวีนั้น.

   รูปภาพด้านล่างนี้ใช้เพื่อเป็นตัวอย่าง.

  หมายเหตุ: 

  • ขึ้นอยู่กับตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีที่ใช้ ให้กดที่ปุ่ม TV FUNCTION หรือขยับสวิทช์ TV/VTR ไปที่ตำแหน่ง TV. 
  • ตำแหน่งของปุ่ม Input บนตัวรีโมทของท่านและป้ายกำกับอินพุทอาจจะแตกต่างกันไปในทีวีของท่าน 
  • ถ้าหากทีวีของท่านมีปุ่ม Input หรือ TV/VIDEO, ท่านสามารถสลับอินพุทของวิดีโอต่าง ๆได้โดยใช้ขั้นตอนเดียวกันกับข้างต้น.
  • สำหรับรายละเอียดเฉพาะรุ่น ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้.