หมายเลข ID หัวข้อ : 00074726 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

เมื่อใช้ power zoom ของเลนส์ SELP18200 ทำการซูม, บางครั้งภาพอาจมีการสั่นไหวได้ เมื่อทิศทางการซูมมีการกลับทิศหรือการซูมถึงด้านปลายของการถ่ายภาพจากระยะไกล.

ภาพมีการสั่นไหว เมื่อใช้เลนส์ SELP18200 ทำการซูม.

    ปรากฎการณ์นี้เกิดจากคุณสมบัติกลไกการทำงานของเลนส์ซูม.
    ปรากฎการณ์นี้สามารถทำให้ลดลงได้โดยการใช้วิธีการถ่ายภาพด้านล่างนี้.

    • ให้ขยับการซูมไปเล็กน้อยในทิศทางที่ท่านต้องการซูมก่อนที่จะเริ่มทำการถ่ายภาพ.
    • หยุดการซูมก่อนที่ท่านจะถึงปลายด้านการถ่ายภาพระยะไกล.