หมายเลข ID หัวข้อ : 00074726 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เมื่อใช้ power zoom ของเลนส์ SELP18200 ทำการซูม, บางครั้งภาพอาจมีการสั่นไหวได้ เมื่อทิศทางการซูมมีการกลับทิศหรือการซูมถึงด้านปลายของการถ่ายภาพจากระยะไกล.

ภาพมีการสั่นไหว เมื่อใช้เลนส์ SELP18200 ทำการซูม.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ปรากฎการณ์นี้เกิดจากคุณสมบัติกลไกการทำงานของเลนส์ซูม.
ปรากฎการณ์นี้สามารถทำให้ลดลงได้โดยการใช้วิธีการถ่ายภาพด้านล่างนี้.

  • ให้ขยับการซูมไปเล็กน้อยในทิศทางที่ท่านต้องการซูมก่อนที่จะเริ่มทำการถ่ายภาพ.
  • หยุดการซูมก่อนที่ท่านจะถึงปลายด้านการถ่ายภาพระยะไกล.