หมายเลข ID หัวข้อ : 00091018 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/08/2014

วิธีการถ่ายภาพในฉากกลางคืน และในฉากแสงไฟตบแต่งด้วยกล้องดิจิตอล Alpha SLR?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ต่อไปนี้จะเป็นการแนะนำเทคนิคต่าง ๆ สำหรับการถ่ายภาพอันสวยงามของฉากกลางคืน. ฉากกลางคืนอาจจะหมายรวมถึงแสงไฟตามท้องถนนและ แสงไฟให้ความสว่างที่สวยงาม.
ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อถ่ายภาพฉากกลางคืนอันสวยงามและไฟประดับตบแต่งที่สวยงาม.

Image

ท่านมีปัญหาคล้ายกับสิ่งเหล่านี้มาก่อนหรือไม่?
ท่านเคยสับสนกับการถ่ายภาพอย่างภาพด้านล่างนี้หรือไม่ เมื่อพยายามจะทำการถ่ายภาพของฉากที่เป็นกลางคืนและแสงไฟประดับตบแต่ง แล้วพบกับปัญหาอย่างเช่น มีนอยส์รบกวนเด่นชัด หรือกล้องมีการสั่นไหวกับการถ่ายด้วยความเร็วชัดเตอร์ที่ต่ำ?
เทคนิคต่าง ๆ ที่แนะนำนี้ใช้สำหรับการถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล Alpha SLR และการถ่ายฉากกลางคืน และแสงไฟประดับตบแต่งที่ท่านเคยยกธงขาวมาแล้ว.

Image
[1] มีนอยส์รบกวนจำนวนมาก
[2] กล้องสั่นไหว

 • การถ่ายภาพด้วยฟังก์ชั่น Superior Auto และ SCN (Scene Selection)

  • การใช้ Superior Auto
   กล้องของท่านจะมีโหมดการถ่ายภาพแบบ Image(Superior Auto) เพื่อลดความผิดพลาดเหล่านี้ลงไป.
   โดยการใช้โหมดนี้, กล้องจะจำแนกสภาวะของความมืดได้โดยอัตโนมัติ เช่นฉากที่เป็นของตอนกลางคืนและแสงไฟประดับตบแต่ง เพื่อทำการรวมชุดของรูปภาพที่ถ่ายด้วยความเร็วสูง แล้วสร้างออกมาเป็นภาพถ่ายที่ชัดเจนเพียงภาพเดียว.


  • การใช้ SCN (Scene Selection)
   ด้วย SCN (Scene Selection) นี้, ท่านสามารถจะทำการเลือกโหมดต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อทำการบันทึกภาพที่การปรับตั้งที่ดีที่สุดสำหรับฉากภาพกลางคืน.


   • Hand-held Twilight (เฉพาะรุ่นที่ใช้งานด้วยกันได้เท่านั้น)
    ด้วยการปรับตั้งนี้, รูปภาพจะได้รับการถ่ายออกมาต่อเนื่องกันที่ความเร็วสูงในแต่ละครั้งที่มีการกดปุ่มปลดชัตเตอร์แล้วจะนำมารวมกันเป็นภาพที่ชัดเจนภาพเดียว. กระบวนการรวมกันนี้จะทำให้ท่านได้ภาพถ่ายที่มีความชัดเจน มีการลดความพร่ามัวและนอยส์รบกวนลงไป.

    กรุณาอย่าทำการขยับกล้องเมื่อทำการถ่ายภาพ. ให้ถือกล้องไว้ให้นิ่งจนกว่าจะมีคำว่า "Processing..." แสดงขึ้นมา.

    Image


   • Night Portrait
    ตั้งไปที่นี้เมื่อท่านต้องการจะใช้ขาตั้งกล้องสามขาช่วยในการถ่ายภาพบุคคลและฉากกลางคืนในเวลาเดียวกัน.
    ท่านจะสามารถทำการบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนกับทุกสิ่งตั้งแต่การแสดงออกของผู้คนไปจนถึงฉากกลางคืนในฉากหลัง.


   • Night Scene
    ให้ตั้งอันนี้เมื่อท่านต้องการจะใช้ขาตั้งกล้องช่วยในการถ่ายภาพฉากกลางคืน.
    ความไว ISO จะถูกตั้งไว้เป็นค่าต่ำ เพื่อลดนอยส์ที่จะรบกวนให้น้อยที่สุด, และความเร็วชัตเตอร์จะถูกลดให้ต่ำลงเพื่อให้ท่านได้ภาพถ่ายที่มีความสว่างไสว.


 • การถ่ายภาพฉากกลางคืนและแสงไฟประดับตบแต่งที่สวยงาม หรือพร่ามัว
  แนะนำให้ตั้งไปที่ "A (โหมด Aperture Priority)" เมื่อจะทำการถ่ายภาพที่มีการโฟกัสเต็มหน้าจอหรือการถ่ายภาพที่มีฉากหน้าหรือฉากหลังที่พร่ามัวสวยงาม.

  ปิดรูเปิดรับแสง (เพิ่มค่า F-value) เพื่อถ่ายภาพที่สดสวย.
  เปิดรูเปิดรับแสง(ลดค่า F-value) เพื่อถ่ายภาพให้ออกมามีความพร่ามัว.

  อ้างอิง
  แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องช่วยเมื่อทำการถ่ายในโหมดอื่นที่นอกเหนือจาก "Hand-held Twilight".
  การสั่นไหวของกล้องสามารถจะเกิดขึ้นได้เมื่อทำการกดปุ่มปลดชัตเตอร์ แม้จะใช้ขาตั้งกล้องช่วยก็ตาม, ดังนั้นให้ใช้ตัวรีโมทคอมมานเดอร์ หรือตั้งเวลาให้กล้องถ่ายเองไปที่ 2 วินาที.

  ตัวอย่างของการปิดรูเปิดรับแสง และทำให้ภาพทั้งภาพอยู่ในโฟกัส
  Image
  โหมดการถ่าย: A (Aperture Priority)
  ISO: 200
  F-value: F8
  ความเร็วชัตเตอร์: 2.5 วินาที (ใช้ขาตั้งกล้องช่วย)
  การชดเชยการเปิดรับแสง (Exposure compensation): None


  ตัวอย่างของการถ่ายด้วยการเปิดรูปเปิดรับแสงและทำให้ภาพฉากหลังพร่ามัว
  Image
  โหมดการถ่าย: A (Aperture Priority)
  ISO: 320
  F-value: F2
  Shutter speed: 1/80 second
  การชดเชยการเปิดรับแสง (Exposure compensation): 1.7