หมายเลข ID หัวข้อ : 00068715 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021พิมพ์

อะไรเป็นความแตกต่างระหว่าง เลนส์ SELP18200 และ SEL18200?

ความแตกต่างระหว่าง เลนส์ SELP18200 และ SEL18200

    เลนส์ทั้งสองมีความยาวโฟกัสเท่ากันและได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับกล้องถ่ายภาพและกล้องบันทึกภาพวิดีโอ E-mount, แต่เลนส์ SELP18200 จะมีฟีเจอร์เพาเวอร์ซูมอยู่ด้วย. ส่วน SEL18200 จะไม่มีเพาเวอร์ซูม.

    โดยที่เพาเวอร์ซูมใน SELP18200 สามารถจะทำการควบคุมโดยตรงจากกล้องบันทึกภาพวิดีโอที่มีคันโยกซูมในตัว, เช่นเดียวกันกับคันโยกซูมที่อยู่บนตัวเลนส์.