หมายเลข ID หัวข้อ : 00114271 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

มีเงามืดปรากฎในส่วนล่างของภาพที่บันทึกด้วยไฟแฟลช.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกรุ่น.

ขึ้นอยู่กับสภาวะเมื่อทำการถ่ายภาพที่ปลายด้านกว้างด้วยไฟแฟลชในตัว, เงามืดของเลนส์จะไปบังไฟจากแฟลชไปปรากฎที่ส่วนมุมล่างซ้ายของภาพได้. เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องนี้, ให้ลองทำการถ่ายดังต่อไปนี้:

  • ขยับ ZOOM ไปทางด้าน T และลองทำการถ่ายวัตถุของท่านดู โดยเพิ่มระยะห่างขึ้นอีกเล็กน้อย.
  • ตั้งค่าโหมด Flash ไปที่ [Off] และ ใช้เป็นโหมด High Sensitivity.