หมายเลข ID หัวข้อ : 00239440 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/02/2021

ฟังก์ชัน Touch Tracking ไม่มี

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ในบางสภาวะ ฟังก์ชัน Touch Tracking จะเป็นสีเทาในเมนู Setting และไม่มีให้ใช้งาน ต่อไปนี้เป็นสภาวะการตั้งค่าที่ ฟังก์ชัน Touch Tracking จะไม่มีให้ใช้งาน

  • เมื่อการแตะที่แผงจะเปิดการทำงานของ Spot Focus:
   • เมื่อ File Format ตั้งไว้ที่ XAVC S 4Kและ Proxy Recording ตั้งไว้ที่ On ในโหมดภาพยนตร์
   • เมื่อ 4K Output Select ตั้งไว้เป็น Memory Card+HDMI ในโหมดภาพยนตร์ในระหว่างที่ส่งภาพออกมาทาง HDMI
   • เมื่อ SteadyShot ตั้งไว้ที่ Intelligent Active ในโหมดภาพยนตร์  (Intelligent Active จะไม่มีให้ใช้งานได้ครบในทุกรุ่น)
   • เมื่อ Record Setting ตั้งไปที่ 120p 100p ในโหมดภาพยนตร์
     
  • เมื่อแตะที่แผงนี้แล้วเปิดการทำงานของ Touch Focus:
   • เมื่อ Scene Selection เป็น Hand-held Twilight หรือ Anti Motion Blur (Anti Motion Blur จะไม่มีให้ใช้งานได้ในทุกรุ่น)
   • เมื่อ Subject Detection ใน Face/Eye AF Set. ตั้งไว้ที่ Animal (ยกเว้น ILCE-9 ,ILCE-9M2, ILCE-7SM3 และ ILCE-7C)
   • เมื่อ Focus Mode ตั้งไปที่ DMF (สำหรับ Cyber-shot เท่านั้น)
     
  • เมื่อการสั่งงานโดยการสัมผัสไม่มีให้ใช้งาน
   • เมื่อโหมดการถ่ายภาพตั้งไปที่ Sweep Panorama (ไม่มีให้ใช้งานได้ในทุกรุ่น)
   • เมื่อ Focus Mode ตั้งไปที่ Manual Focus
   • เมื่อใช้ Smart Zoom, Clear Image Zoom และ Digital Zoom
   • เมื่อใช้ Smart Telecon (ไม่มีให้ใช้งานได้ในทุกรุ่น)