หมายเลข ID หัวข้อ : 00239440 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/04/2021

จะไม่มี ฟังก์ชัน Touch Tracking ให้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ในบางสภาวะ ฟังก์ชัน Touch Tracking จะเป็นสีเทาในเมนู Setting และไม่มีให้ใช้งาน ต่อไปนี้เป็นสภาวะการตั้งค่าที่ ฟังก์ชัน Touch Tracking จะไม่มีให้ใช้งาน

  • เมื่อการแตะที่แผงจะเปิดการทำงานของ Spot Focus:
   • เมื่อตั้ง รูปแบบไฟล์ (File Format) ไปเป็น XAVC S 4Kและตั้ง Proxy Recording ไปเป็น เปิด (On) ใน โหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหว (ยกเว้น ILCE-7SM3 และ ILCE-1)
   • เมื่อตั้ง 4K Output Select ไปเป็น Memory Card+HDMI ใน โหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหว ในระหว่างมีการ เอาต์พุต รูปภาพออกทาง HDMI (การ์ดหน่วยความจำ (Memory Card) +HDMI ไม่ได้มีอยู่ครบทั้งหมดทุกรุ่น)
   • เมื่อ SteadyShot ตั้งไว้ที่ Intelligent Active ในโหมดภาพยนตร์  (Intelligent Active จะไม่มีให้ใช้งานได้ครบในทุกรุ่น)
   • เมื่อตั้ง การตั้งค่าบันทึก (Record Setting) ไว้ที่ 120p 100p ใน โหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหว (ยกเว้น ILCE-7SM3 และ ILCE-1)
   • เมื่อตั้ง โหมดปรับโฟกัส (Focus Mode) ไว้ที่  โฟกัสด้วยตัวเอง (Manual Focus) ใน โหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหว (เฉพาะ ILCE-7C, ILCE-7SM3 และ ILCE-1)
  • เมื่อแตะที่แผงนี้แล้วเปิดการทำงานของ Touch Focus:
   • เมื่อ การเลือกฉาก (Scene Selection) เป็น ถ่ายกลางคืนใช้มือจับ (Hand-held Twilight) หรือ ป้องกันภาพสั่นไหว (Anti Motion Blur) (ป้องกันภาพสั่นไหว (Anti Motion Blur) จะไม่มีให้ใช้งานได้ครบทั้งหมดทุกรุ่น)
   • เมื่อ การตรวจจับวัตถุ (Subject Detection) ใน Face/Eye AF Set. ตั้งไว้ที่ สัตว์ (Animal) (ยกเว้น ILCE-9 ,ILCE-9M2, ILCE-7SM3 และ ILCE-7C)
   • เมื่อ โหมดโฟกัส (Focus Mode) ตั้งไปที่ DMF (สำหรับ Cyber-shot เท่านั้น)
  • เมื่อการสั่งงานโดยการสัมผัสไม่มีให้ใช้งาน
   • เมื่อโหมดการถ่ายภาพตั้งไปที่ Sweep Panorama (ไม่มีให้ใช้งานได้ครบทั้งหมดทุกรุ่น)
   • เมื่อตั้ง โหมดปรับโฟกัส (Focus Mode) ไปที่  โฟกัสด้วยตัวเอง (Manual Focus) ในโหมดถ่ายภาพนิ่ง
   • เมื่อใช้ Smart Zoom, Clear Image Zoom และ Digital Zoom
   • เมื่อใช้ Smart Telecon (ไม่มีให้ใช้งานได้ครบทั้งหมดทุกรุ่น)