หมายเลข ID หัวข้อ : 00091026 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

กล้องไม่โฟกัสเมื่อใช้การตั้งค่าของการโฟกัสอัตโนมัติ (AF).

  การโฟกัสอัตโนมัติทำการปรับโฟกัสได้ไม่ดีในบางครั้ง เนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น ระยะห่างไกลจากวัตถุและสภาวะแวดล้อมที่ท่านทำการถ่ายภาพ.
  ให้ตรวจเช็คดูวิธีการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ตามสถานะการณ์หรือสภาวะแวดล้อม.

  • ต้องมั่นใจว่าท่านไม่ได้เข้าใกล้ตัววัตถุจนเกินไป.
   ระยะห่างที่น้อยที่สุดจากวัตถุที่ท่านสามารถจะทำการถ่ายภาพได้ (ระยะการโฟกัสได้ต่ำสุด) จะได้รับการกำหนดจากเลนส์แต่ละตัวนั้น.
   ภาพจะไม่ได้รับการโฟกัส ถ้าหากท่านพยายามจะถ่ายภาพที่มีระยะที่น้อยกว่าระยะต่ำสุดของการโฟกัสได้. กรุณาทำการถ่ายในระยะโฟกัสหรือห่างออกไปจากวัตถุนั้น.

   ระยะต่ำสุดของการโฟกัสจะมีระบุไว้ที่ด้านหน้าหรือด้านข้างของตัวเลนส์นั้น.

   ตัวอย่าง: สำหรับ SAL1855 (DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM), ระยะต่ำสุดของการโฟกัสจะระบุไว้เป็น "1.25m/0.82ft" ในหน่วยของเมตร (m) และฟุต (ft).
   รูปภาพประกอบ


  • ต้องแน่ใจว่าวัตถุหรือสภาวะแวดล้อมนั้น ไม่เป็นตัวขัดขวางการโฟกัส.

   • วัตถุที่ไม่มีคอนทราส เช่น ท้องฟ้าสีน้ำเงิน หรือผนังสีขาว
   • สถานการณ์ที่วัตถุหลายอันอยู่ในระยะห่างที่แตกต่างกันในระยะพื้นที่โฟกัส
   • วัตถุที่มีรูปแบบซ้ำ ๆ กัน เช่น ภายนอกของอาคาร
   • วัตถุที่มีความสว่าง หรือ มีแสงส่องจากด้านหลัง
   • วัตถุที่ระยิบระยับ เช่น พื้นผิวน้ำ และวัตถุที่มันวาว
   • วัตถุที่มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

   ให้ทำการปรับโฟกัสดังต่อไปนี้ สำหรับวัตถุ หรือ สภาวะดังกล่าวที่ทำให้การปรับโฟกัสทำได้ยาก.

   1. จัดองค์ประกอบภาพด้วยการล็อกโฟกัสโดยใช้วัตถุที่มีระยะห่างเดียวกัน (กดปุ่มปลดชัตเตอร์เบา ๆ ให้กรอบสีเขียวแสดงค้างไว้.)


   2. สลับเลนส์หรือตัวบอดี้ของกล้องไปที่ "MF" (manual focus), และทำการปรับโฟกัสด้วยตนเอง.

  • ถ้าหากภาพมีการถ่ายออกมาโดยมีการโฟกัสได้เพียงบางส่วน
   โดยการปรับรูเปิดรับแสงของกล้อง (aperture) ให้แคบลง, ท่านก็สามารถจะถ่ายภาพทั้งหมดให้อยู่ในโฟกัสได้ โดยมีการพล่ามัวเล็กน้อยในฉากหลังหรือหน้าฉาก.

   ภาพถ่ายด้วยการเปิดรูเปิดรับแสงกว้าง (ตัวอย่างเช่น: ค่าของ Aperture ที่ 2.8)
   รูปภาพประกอบ

   ภาพถ่ายด้วยรูเปิดรับแสงที่แคบลง (ตัวอย่างเช่น: ค่าของ Aperture ที่ 16)
   รูปภาพประกอบ

   ลองใช้งานดังต่อไปนี้.

   1. หมุนแป้นปรับโหมดของกล้องไปที่ "A (โหมด Aperture Priority)".
    โหมดนี้จะทำการตั้งกล้องให้อัตโนมัติ ค่าต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากรูเปิดรับแสงจะได้รับการตั้งค่าให้รับแสงได้เหมาะสมที่สุด.


   2. เพิ่มค่า F ด้วยแป้นปรับ.
    เพิ่มค่ารูเปิดรับแสงในตำแหน่งที่มืดจะลดจำนวนแสงที่รับเข้ามา ทำให้กล้องมีการสั่นไหวได้ง่ายขึ้น. ในกรณีดังกล่าว ให้ใช้ขาตั้งกล้องสามขาหรือสิ่งคล้ายกันช่วยป้องกันการสั่นไหวของกล้อง.

  • ถ้าหากใช้ ILCA-77M2, SLT-A77V, SLT-A99V, หรือ DSLR-A900
   ถ้าหากภาพถ่ายไม่ได้มีการโฟกัสที่วัตถุ และสถานการณ์อื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ท่านสามารถทำการปรับตำแหน่งการโฟกัสสำหรับการใช้กับเลนส์แต่ละตัวได้.
   ใน MENU - รูปภาพประกอบ 3 (Setup menu) - AF Micro Adj., เปลี่ยนไปที่ On และทำการปรับอย่างละเอียดจาก amount.

   ตำแหน่งการโฟกัสจะเลื่อนไปด้านหลังของวัตถุมากขึ้น ถ้ายิ่งท่านปรับไปทางด้าน "+" และด้านหน้าของวัตถุมากขึ้น ถ้าหากท่านยิ่งปรับไปทางด้าน "-" .
   ตั้งค่าการปรับแต่งในขณะที่ทำการทดสอบการถ่ายภาพ.

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหาก AF Micro Adj. ไม่ได้ตั้งไว้ที่ On, ค่าการปรับแต่งจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าไปได้.
   • ขอแนะนำให้ท่านทำการปรับค่าในสภาวะแวดล้อม ที่ท่านจะทำการถ่ายภาพจริง.
   • ถ้าหากเลนส์ที่ท่านติดตั้งเข้าไปได้มีการลงทะเบียนไว้แล้ว ค่าของการปรับแต่งที่ลงทะเบียนไว้จะแสดงขึ้นมา.
   • ถ้าหากเลนส์ไม่มีการลงทะเบียนไว้, ค่า "±0" จะแสดงขึ้นมา.
   • ถ้าหากค่า "-" แสดงขึ้นมาเป็นค่าการปรับแต่ง, แสดงว่า ได้มีการลงทะเบียนเลนส์เข้าไปครบ 30 ชนิดแล้ว. ถ้าต้องการลงทะเบียนเลนส์อันใหม่ ให้ติดตั้งเลนส์ที่ต้องการลบออกนั้นเข้าไปและทำการปรับค่าไปเป็น "±0", หรือเคลียร์ค่าการปรับแต่งเพื่อทำการรีเซ็ตค่าการปรับแต่งการลงทะเบียนทั้งหมดออกไป.
   • การปรับแต่ง AF แบบละเอียดด้วยเลนส์ของบริษัทอื่นอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อค่าการปรับแต่งของเลนส์ Sony, Minolta, และ Konica Minolta ของท่านได้. ห้ามใช้ฟังก์ชันนี้กับเลนส์ของบริษัทอื่น.
   • ถ้าหากใช้เลนส์ที่มีค่าสเปคเดียวกันและเลนส์ของ Sony, Minolta, และ Konica Minolta, จะไม่สามารถตั้งค่าการปรับ AF แบบละเอียดแยกเป็นรายตัวได้.

  ถ้าหากปัญหายังคงแก้ไขไม่ได้ ตัวผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะต้องได้รับบริการตรวจซ่อมแล้ว.