หมายเลข ID หัวข้อ : 00128746 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/09/2015

สามารถเล่นภาพยนตร์ที่บันทึกในฟอร์แมท XAVC S 4K (3,840×2,160) กับทีวีได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ในพื้นที่ที่ใช้ระบบ NTSC:
ท่านสามารถเล่นคอนเทนท์ 4K ในทีวีที่ทำงานร่วมกันได้กับ 4K (3,840×2,160 23.98p/29.97p) HDMI output ของกล้องนี้ได้.
Sony 4K BRAVIA TV สามารถใช้งานร่วมกันได้กับ 4K (3,840×2,160 23.98p/29.97p/59.94p) HDMI output ของกล้องนี้ได้.

หมายเหตุ: ท่านอาจจะไม่สามารถแสดงคอนเทนท์ 4K (3,840×2,160) บนทีวีได้ ถ้าหากกล้องนั้นเชื่อมต่อเข้ากับทีวีผ่านทางเครื่องขยายเสียง AV.

 

ในพื้นที่ที่ใช้ระบบ PAL:
ท่านสามารถเล่นคอนเทนท์ 4K ในทีวีที่ทำงานร่วมกันได้กับ 4K (3,840×2,160 25p) HDMI output ของกล้องนี้ได้.
Sony 4K BRAVIA TV สามารถใช้งานร่วมกันได้กับ 4K (3,840×2,160 25p/50p) HDMI output ของกล้องนี้ได้.

หมายเหตุ: ท่านอาจจะไม่สามารถแสดงคอนเทนท์ 4K (3,840×2,160) บนทีวีได้ ถ้าหากกล้องนั้นเชื่อมต่อเข้ากับทีวีผ่านทางเครื่องขยายเสียง AV.