หมายเลข ID หัวข้อ : 00099235 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

ข้อผิดพลาด: การ์ดหน่วยความจำนี้ไม่รองรับการบันทึกของภาพยนตร์ XAVC S.

    ความผิดพลาดนี้เกิดขึ้น เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำไม่เร็วพอที่จะทำการบันทึกข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้โดยกล้อง. การ์ดหน่วยความจำ SDXC ที่เป็น Class 10 หรือที่ไวกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องนำมาใช้กับการบันทึกโดยใช้ฟอร์แมท XAVC S.

    หมายเหตุ: กล้อง HDR-AS100 Action Cam จะแสดงข้อความแสดงความผิดพลาดของ MEDIA ถ้าหากพยายามจะทำการบันทึกในฟอร์แมท XAVC S โดยไม่ได้ใช้การ์ดหน่วยความจำ SDXC Class 10 หรือที่สูงกว่า.