หมายเลข ID หัวข้อ : 00076632 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/06/2022

จะทำการบันทึกภาพยนตร์ MP4 ได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  NTSC

  *บางฟังก์ชันจะไม่มีให้ ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้นๆ

  หมายเหตุ:

  • ภาพยนตร์บันทึกในรูปแบบ HD และ รูปแบบ MP4 พร้อมกันเมื่อ Dual Video REC ตั้งไว้ที่ เปิด (On) ท่านไม่สามารถบันทึกเฉพาะภาพยนตร์ MP4 อย่างเดียวกับกล้องนี้ได้
  • Dual Video REC จะตั้งไปเป็น ปิด (Off) เมื่อ อัตราเฟรม (Frame Rate) ตั้งไว้เป็น 60p
   เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์ MP4 ให้ตั้งอัตราเฟรม (Frame Rate) ดังต่อไปนี้ตามการตั้งค่ารูปแบบไฟล์
   • รูปแบบไฟล์ AVCHD : ตั้งไปที่ 60i หรือ 24p
   • รูปแบบไฟล์ XAVC S HD : ตั้งไปที่ 30p หรือ 24p
   • รูปแบบไฟล์ XAVC S 4K : ตั้งไปที่ 30p หรือ 24p

   รูปแบบไฟล์ที่มีให้จะแตกต่างกันตามรุ่นของกล้อง

  • ถ้าหากกล้องของท่านมีการตั้งค่า Intelligent Active ในเมนู SteadyShot ให้ตั้ง SteadyShot ไปเป็นการตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ Intelligent Active Dual Video REC จะไม่มีให้ใช้งานได้เมื่อมีการเลือก Intelligent Active ไว้
   (ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้น ๆ การตั้งค่า SteadyShot จะแตกต่างกัน)

  การเล่นภาพยนตร์ MP4 :
  สลับรูปแบบของภาพยนตร์ที่จะเล่นโดยการเลือกที่ไอคอน 4K, HD, 4K/MP4 หรือ HD/MP4 ที่แสดงในด้านขวาบนของหน้าจอการเล่น

  PAL:

  *บางฟังก์ชันจะไม่มีให้ ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้นๆ

  หมายเหตุ:

  • ภาพยนตร์บันทึกในรูปแบบ HD และ รูปแบบ MP4 พร้อมกันเมื่อ Dual Video REC ตั้งไว้ที่ เปิด (On) ท่านไม่สามารถบันทึกเฉพาะภาพยนตร์ MP4 อย่างเดียวกับกล้องนี้ได้
  • Dual Video REC จะตั้งไปเป็น ปิด (Off) เมื่อ อัตราเฟรม (Frame Rate) ตั้งไว้เป็น 50p
   เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์ MP4 ให้ตั้งอัตราเฟรม (Frame Rate) ดังต่อไปนี้ตามการตั้งค่ารูปแบบไฟล์
   • รูปแบบไฟล์ AVCHD : ตั้งไปที่ 50i หรือ 25p
   • รูปแบบไฟล์ XAVC S HD : ตั้งไปที่ 25p
   • รูปแบบไฟล์ XAVC S 4K : ตั้งไปที่ 25p

   รูปแบบไฟล์ที่มีให้จะแตกต่างกันตามรุ่นของกล้อง

  • ถ้าหากกล้องของท่านมีการตั้งค่า Intelligent Active ในเมนู SteadyShot ให้ตั้ง SteadyShot ไปเป็นการตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ Intelligent Active Dual Video REC จะไม่มีให้ใช้งานได้เมื่อมีการเลือก Intelligent Active ไว้
   (ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้น ๆ การตั้งค่า SteadyShot จะแตกต่างกัน)

  การเล่นภาพยนตร์ MP4 :

  สลับรูปแบบของภาพยนตร์ที่จะเล่นโดยการเลือกที่ไอคอน 4K, HD, 4K/MP4 หรือ HD/MP4 ที่แสดงในด้านขวาบนของหน้าจอการเล่น