หมายเลข ID หัวข้อ : 00065507 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2021

ฉากของภาพยนตร์ที่บันทึกในสภาวะที่มีไฟสว่าง จะเล่นได้ไม่ราบรื่น

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    เมื่อทำการถ่ายภาพยนตร์ในแสงธรรมชาติ หรือแสงเทียมโดยตรง ความเร็วชัตเตอร์ของเลนส์อาจจะมีการเพิ่มขึ้นได้โดยอัตโนมัติ เป็นการที่เครื่องพยายามจะคงการรับแสงที่ถูกต้องไว้เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มีความสว่าง นี่อาจจะทำให้ในบางครั้งได้ฉากภาพยนตร์ออกมาไม่ราบรื่นในระหว่างการเล่น

    เพื่อลดปัญหานี้ให้น้อยที่สุดเมื่อทำการถ่ายภาพใน สภาวะแวดล้อมที่สว่าง ให้ตั้งโหมดไปเป็น Shutter Priority หรือ Manual Exposure เพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์ให้ช้าลง หรือใช้ฟิลเตอร์ ND เพื่อลดระดับความสว่างลง ถ้าหากมีฟิลเตอร์ ND อยู่

    ข้อสำคัญ: ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่น ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ