หมายเลข ID หัวข้อ : 00065507 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/02/2021

ฉากของภาพยนตร์ที่บันทึกในสภาวะที่มีไฟสว่าง จะเล่นได้ไม่ราบรื่น

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    เมื่อทำการถ่ายภาพยนตร์ในแสงธรรมชาติ หรือแสงเทียมโดยตรง ความเร็วชัตเตอร์ของเลนส์อาจจะมีการเพิ่มขึ้นได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการทำงานเพื่อให้คงการรับแสงที่ถูกต้องเมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่สว่าง นี่อาจจะทำให้ในบางครั้งได้ฉากภาพยนตร์ออกมาไม่ราบรื่นในระหว่างการเล่น

    ทำตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อลดเรื่องนี้ไม่ให้เกิดขึ้นในการบันทึกในอนาคตเมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่สว่าง

    ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

    ตั้งโหมดไปที่ รูปภาพประกอบ (Shutter Priority) หรือ รูปภาพประกอบ (Manual Exposure) เพื่อให้ ความเร็วชัตเตอร์ลดลง หรือถ้าหากมีฟิลเตอร์ ND ให้ใช้ฟิลเตอร์ ND เพื่อลดระดับความสว่างลง วิธีการนี้อาจจะช่วยลดปัญหาให้เบาบางลงได้