หมายเลข ID หัวข้อ : 00065507 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/08/2019

ฉากต่าง ๆ ของภาพยนตร์ที่บันทึกในแสงที่สว่างไม่ทำการเล่นกลับอย่างราบรื่น.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อทำการถ่ายภาพยนตร์ในแสงธรรมชาติโดยตรงหรือแสงที่มนุษย์ทำขึ้นเลียนแบบ, ความเร็วชัตเตอร์ของเลนส์อาจมีการเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติ. ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อให้คงการเปิดรับแสงที่ถูกต้อง เมื่อถ่ายภาพในสภาวะที่มีแสงสว่างมาก. เรื่องเช่นนี้ในบางครั้งจะส่งผลให้ฉากของภาพยนตร์นั้นปรากฎออกมาไม่ราบรื่นได้ในระหว่างการเล่น.

ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้เพื่อลดการเกิดเหตุการณ์นี้ให้มีน้อยที่สุดในการบันทึกในอนาคต ภายใต้สภาวะแสงสว่างเหล่านี้.

สำคัญ: ถ้าหากต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่อง.

ตั้งค่าแป้นหน้าปัทม์เปลี่ยนโหมดไปที่ Image (Movie) และเลือกที่ Image (Shutter Priority) เพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์ให้ลดช้าลง, หรือถ่ายด้วยฟิลเตอร์ ND เพื่อให้ระดับความสว่างลดลง. วิธีการเหล่านี้อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาลงได้.