หมายเลข ID หัวข้อ : 00082979 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/06/2018

การส่งรูปภาพ และภาพยนตร์ MP4 จากกล้อง Handycam ไปให้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตโดยการสัมผัสเดียว (one-touch sharing).

  อุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้:

  HDR-PJ810/PJ810E/PJ820/PJ820E/CX540/CX610E/PJ530E/PJ540/PJ540E/

  PJ610E/CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E/PJ275


  ท่านสามารถเชื่อมต่อกล้องนี้เข้ากับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (*) ที่ใช้ NFC ได้ โดยเพียงใช้การสัมผัสเดียวได้ โดยไม่ต้องทำการปรับตั้งต่าง ๆ ที่ยุ่งยาก.

  * แม้ว่า จะระบุไว้เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่างเดียว การอธิบายนี้ก็หมายรวมถึงเครื่องแทปเล็ตด้วยเช่นกัน.

  1. เลือกไปที่ [Settings] ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน, จากนั้น เลือกไปที่ [More...] เพื่อทำการตรวจสอบว่า [NFC] ได้มีการเปิดการทำงานไว้แล้ว.
   ขั้นตอนนี้ต้องทำในครั้งแรกเท่านั้น.
  2. บนกล้องถ่ายภาพวิดีโอ, ให้ทำการเล่นกลับภาพที่จะทำการส่งไปให้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน.
  3. แตะที่ (N-mark) บนกล้องถ่ายภาพวิดีโอนี้ไป (N-mark) ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน.

   ทำการยกเลิก screen lock ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไว้ก่อนล่วงหน้า.

   ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเครื่องหมาย N-Mark แสดงอยู่บนหน้าจอของกล้อง

   ทำการแตะต่อไปโดยไม่ต้องเคลื่อนไหว จนกระทั่ง PlayMemories Mobile เริ่มการทำงาน (1-2 วินาที).

  4. การโอนถ่ายรูปภาพจะเริ่มต้นขึ้น.

   รูปภาพที่ทำการโอนถ่ายมาจะได้รับการเก็บบันทึกไว้ใน Gallery/Album ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ต Android นั้น.

  หมายเหตุ

  • ท่านไม่สามารถทำการโอนถ่ายภาพยนตร์ AVCHD ได้.
  • [Send to Smartphone] จะไม่มีให้ใช้งานเมื่อไม่มีการเก็บบันทึกภาพยนตร์ MP4 หรือภาพนิ่งต่าง ๆ นั้นไว้ในกล้อง Handycam.
  • แอพพลิเคชันนี้จะไม่สามารถรับประกันได้ว่า จะทำงานได้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแทปเล็ตทั้งหมดทุกเครื่อง.
  • ถ้าหากท่านต้องการจะนำเข้ารูปภาพต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำ, ให้เสียบการ์ดหน่วยความจำนั้นเข้าไปในเครื่องนี้, และจากนั้นให้เลือกไปที่การ์ดหน่วยความจำนั้นใน [Media Select] (รุ่นที่มีหน่วยความจำภายในเครื่อง).

  คำแนะนำ

  • สำหรับระบบปฏิบัติการที่รองรับได้ล่าสุด, ให้อ้างอิงกับหน้าดาวน์โหลดของ PlayMemories Mobile.