หมายเลข ID หัวข้อ : 00072802 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/09/2015

ส่วนต่าง ๆ ของภาพที่บันทึกไว้เป็นสีขาวหรือออกมาสีซีด.

ส่วนต่าง ๆ ของภาพที่บันทึกไว้เป็นสีขาวหรือออกมาสีซีด.

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผิวหน้าของเลนส์นั้นสะอาดดี.
  ถ้าหากผิวหน้าของเลนส์มีความสกปรก, ให้เช็ดออกด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม เช่น ผ้าสำหรับทำความสะอาดแว่นตา.

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีแสงสว่างที่มีความแรงเข้ามาในเลนส์.
  ถ้าหากมีแหล่งกำเนิดของแสงที่มีความแรงอยู่ใกล้หรืออยู่ทางด้านหลังภาพเมื่อทำการถ่ายภาพ, ส่วนต่าง ๆ ของภาพที่บันทึกทั้งหมดอาจจะเป็นสีขาวหรือซีดได้ เนื่องจาก การมีแสงที่แรงมากเกินไปเข้าสู่เลนส์. ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า แสงแฟลร์ของเลนส์ (lens flare).
  ในกรณีเช่นนี้, ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อลดแสงแฟลร์นี้.

  • แก้ไขการจัดรูปของกล้องและ/หรือของวัตถุ เพื่อไม่ให้แสงจากแหล่งกำเนิดที่มีความแรงเข้ามาในเลนส์ได้.
  • ขยับเข้าไปใกล้กับวัตถุให้มากขึ้น, เลื่อนคันโยกของซูมไปที่ด้าน W, และจากนั้นจึงทำการถ่ายภาพ.
  • ยกมือของท่านขึ้นป้องไว้ทางด้านหน้าของกล้องเพื่อไม่ให้แสงจากแหล่งกำเนิดนั้นเข้ามาในเลนส์ได้โดยตรง.