หมายเลข ID หัวข้อ : 00248473 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/07/2020

มีเส้นหรือภาพสีขาว ม่วง ซ้อนพื้นสีแดงจาง ๆ บนหน้าจอ LCD

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ปรากฏการณ์นี้เรียกว่ารอยด่าง (Smear) ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อภาพมีวัตถุที่มีความสว่างเช่น แสงอาทิตย์ สปอตไลท์ หรือแสงสะท้อนจากแหล่งกำเนิดแสง สิ่งนี้จะเป็นเฉพาะกับ CCD ไม่ได้เป็นความผิดปกติ
  โดยทั่วไปเรื่องนี้จะไม่มีผลกระทบต่อภาพที่บันทึกไว้ อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์หรือ รูปภาพ พาโนรามาบางครั้งอาจจะมีผลกระทบได้ แนะนำไม่ให้ทำการถ่ายภาพกับ แหล่งให้แสงที่แรงเช่น ดวงอาทิตย์โดยตรง

  หมายเหตุ:
   รูปภาพด้านล่างแสดงตัวอย่างของ ปรากฏการณ์รอยด่าง (Smear) อาจจะดูแตกต่างกันได้ตามสภาวะของการถ่ายภาพนั้น ๆ

   รูปภาพด้านล่างแสดงตัวอย่างของ ปรากฏการณ์รอยด่าง (Smear)