หมายเลข ID หัวข้อ : 00065530 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020พิมพ์

ขอบของรูปภาพเป็นสีชมพูซีดเมื่อใช้โหมด Toy Camera ใน Picture Effect.

ขอบของรูปภาพเป็นสีชมพูซีดเมื่อใช้โหมด Toy Camera ใน Picture Effect.

    ขอบของรูปภาพจะมืดเหมือนกับตอนถ่ายด้วยกล้องเด็กเล่นเมื่อใช้โหมด Toy Camera. ดังนั้น, สีของขอบรูปอาจจะแตกต่างไปจากสีจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุและสิ่งรอบข้างนั้น; เรื่องนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดปกติ. การเปลี่ยนตำแหน่งของกล้อง หรือวัตถุอาจจะช่วยแก้อาการนี้ได้.