หมายเลข ID หัวข้อ : 00052753 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/01/2015พิมพ์

ฉันจะสามารถถ่ายรูปภาพต่าง ๆ ในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ได้หรือไม่?

    กล้องนี้ไม่สามารถที่จะทำการจับภาพนิ่งได้ในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์

    สำหรับวิธีการแก้ ทำการนำเข้าวิดีโอของท่านเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home™ capture still images from the video