หมายเลข ID หัวข้อ : 00124169 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

ภาพที่บันทึกไว้มีบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสีเหลือง หรือมีการบันทึกแถบเหมือนเข็มขัดเข้าไปด้วย.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นในสถานะการณ์แบบที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้. อ่านเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบดูในรายละเอียด.

ภาพนิ่ง:

วิดีโอ :


รูปภาพนิ่ง:

ปรากฎการณ์เช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อถ่ายรูปภาพภายใต้สภาวะแสงจากหลอดไฟ เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟไอโซเดียม หลอดไฟไอปรอท หรือแสงจากหลอดไฟแบบไส้. ปรากฎการณ์นี้เรียกว่าภาพกระพริบ(flicker). ถ้าหากมีปรากฎการณ์นี้เกิดขึ้น ให้ลองทำตามดังนี้.

หมายเหตุ: บางฟังก์ชันอาจจะไม่มีให้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของตัวเครื่องนั้น.

  • การปรับแต่งความเร็วชัตเตอร์.
    หมายเหตุ: ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ เพื่อลดการกระพริบของภาพ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความถี่ของแหล่งจ่ายกำลังไฟในภูมิภาคของท่าน. เราแนะนำให้ท่านตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ไปเป็น 1/50 ในภูมิภาคที่ความถี่ของไฟฟ้าเป็น 50 Hz, และตั้งเป็น 1/60 ในภูมิภาคที่ความถี่ไฟฟ้าเป็น 60 Hz.
  • ในกล้องที่ท่านสามารถปรับการตั้งค่าสำหรับ ม่านชัตเตอร์อิเลคทรอนิกส์ด้านหน้า ให้เลือกไปเป็น Off.
  • ในกล้องที่ท่านสามารถตั้ง Shutter Type ได้ ให้เลือกเป็น Mechanical Shut.
  • ตั้งค่าฟังก์ชัน Anti-flicker Shoot. ไปเป็น ON.
รูปภาพถ่ายความเร็วชัตเตอร์
รูปภาพประกอบ1/200 s
รูปภาพประกอบ1/50 s

เมื่อใช้ไฟแฟลชแบบความเข้มข้นต่ำกับการซิงค์ความเร็วสูง, อาจจะมีริ้วทางแนวนอนปรากฎบนหน้าจอ เนื่องจาก มีความผันผวนเล็กน้อยในปริมาณแสงที่ถ่ายไว้ได้จากแสงที่ยิงออกมาจากแฟลช. ถ้าหากมีปรากฎการณ์นี้เกิดขึ้น ให้ลองทำตามดังนี้.

หมายเหตุ: บางฟังก์ชันอาจจะไม่มีให้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของตัวเครื่อง.

  • การลดความเร็วของชัตเตอร์.
  • ในกล้องที่ท่านสามารถปรับการตั้งค่าสำหรับ ม่านชัตเตอร์อิเลคทรอนิกส์ด้านหน้า ให้เลือกไปเป็น Off.
  • ในกล้องที่ท่านสามารถตั้ง Shutter Type ได้ ให้เลือกเป็น Mechanical Shut.
ภาพถ่ายความเร็วชัตเตอร์ม่านอิเล็กทรอนิกส์ด้านหน้า
รูปภาพประกอบ1/8000 sOn
รูปภาพประกอบ1/1000 sOn
รูปภาพประกอบ1/8000 sOff

การบันทึกวิดีโอ:

ถ้าหากท่านใช้แสงไฟให้ความสว่างแบบ LED ,อาจจะมีริ้วทางแนวนอนปรากฎในภาพได้เนื่องจากการกระพริบของความถี่สูง. ให้ใช้แสงไฟให้แสงสว่างที่ออกแบบมาสำหรับการบันทึกวิดีโอโดยเฉพาะ ถ้าท่านต้องการแสงไฟช่วย.