หมายเลข ID หัวข้อ : 00068730 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

เลนส์มีอาการสั่นเมื่อใช้ฟังก์ชั่นซูม.

เลนส์มีอาการสั่นเมื่อใช้ฟังก์ชั่นซูม.

    เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกว่า มีการสั่นในตัวเลนส์เมื่อใช้งานซูม. เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด.