หมายเลข ID หัวข้อ : 00068730 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เลนส์มีอาการสั่นเมื่อใช้ฟังก์ชั่นซูม.

เลนส์มีอาการสั่นเมื่อใช้ฟังก์ชั่นซูม.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกว่า มีการสั่นในตัวเลนส์เมื่อใช้งานซูม. เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด.