หมายเลข ID หัวข้อ : 00128739 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/09/2015พิมพ์

สามารถใช้เลนส์ A-mount กับกล้อง E-mount ได้หรือไม่?

    โดยการใช้ตัว Mount Adapter รุ่น LA-EA1, LA-EA2, LA-EA3 หรือ LA-EA4, เลนส์ A-mount ที่ทำมาสำหรับกล้อง DSLR, SLT และ ILCA จะสามารถใช้กับกล้อง E-mount ได้.

    อย่างไรก็ตาม, ตัว Sony teleconverters (SAL-14TC และ SAL-20TC) ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้กับตัว mount adapter.

    สำคัญ:

    • สำหรับ LA-EA1 นี้, ต้องมีการอัพเดตเฟิร์มแวร์เข้าไปใหม่.
    • ตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์จะทำให้สามารถทำงานร่วมกันกับ Auto Focus (AF) ได้ เมื่อใช้กับเลนส์ SAM/SSM. ตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้สามารถทำการดาวน์โหลดได้ผ่านทางออนไลน์.