หมายเลข ID หัวข้อ : 00065318 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2023พิมพ์

การถ่ายภาพต่อเนื่อง หรือ การถ่ายภาพต่อเนื่องแบบ Speed Priority สูงที่สุด

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  สภาวะที่ท่านสามารถถ่ายภาพได้โดยใช้ การถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Shooting) หรือ การถ่ายภาพต่อเนื่องแบบให้ความสำคัญกับความเร็วก่อน (Speed Priority Continuous Shooting) มีดังต่อไปนี้

  • ขนาดภาพ (Image size): ใหญ่ (L)
  • คุณภาพ (Quality): ละเอียด (Fine)
  • ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter speed): เร็วกว่า 1/250 วินาที
  • โหมดปรับโฟกัส (Focus Mode): AF-S ในกรณีของ NEX-5N โฟกัสด้วยตัวเอง (Manual Focus) หรือ AF-S

  หมายเหตุ: ความเร็วของ การถ่ายภาพต่อเนื่องอาจจะลดลง ตามวัตถุและ การตั้งค่าของ กล้อง เช่น ขนาดภาพ, ISO, High ISO NR, Lens Comp. ตั้งไปที่ Distortion Comp. ถูกเปิดไว้ เช่นเดียวกันกับสื่อสำหรับบันทึก

  ข้อสำคัญ: