หมายเลข ID หัวข้อ : 00065318 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/12/2019

การถ่ายภาพต่อเนื่อง หรือ การถ่ายภาพต่อเนื่องแบบ Speed Priority สูงที่สุด

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ด้านล่างเป็น การตั้งค่าที่จำเป็นเพื่อทำการถ่ายภาพให้ได้มากที่สุดใน Continuous Shooting (Cont. Shooting) หรือ Speed Priority Continuous Shooting (Spd Priority Cont)

  • Drive mode: Cont. Shooting หรือ Spd Priority Cont
  • ขนาดภาพ: L
  • Quality: Fine
  • Shutter speed: เร็วกว่า 1/250 วินาที
  • Focus Mode: AF-S ในกรณีของ NEX-5N, Manual Focus หรือ AF-S

  หมายเหตุ:

  • Auto Focus และ Exposure จะถูกตรึงไว้ที่เฟรมแรก
  • จำนวนของเฟรมอาจจะมีการลดลงได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุและ การตั้งค่าของกล้อง เช่น ขนาดภาพ , ISO, High ISO NR, Lens Comp. ตั้งไปที่ Distortion Comp. ถูกเปิดไว้ เช่นเดียวกันกับสื่อสำหรับบันทึก
  • สำหรับในบางรุ่น Speed Priority Continuous Shooting จะไม่มีให้

  ข้อสำคัญ:

  • สำหรับข้อมูลเรื่อง การถ่ายภาพต่อเนื่องของ ILCE-9 ให้ตรวจเช็คดูจาก เว็บไซต์ ของเรา
  • สำหรับข้อมูลเรื่อง การถ่ายภาพต่อเนื่องของ ILCE-9M2 ให้ตรวจเช็คดูจาก เว็บไซต์ ของเรา