หมายเลข ID หัวข้อ : 00065318 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/07/2019

มีเงื่อนไขใดบ้างที่จะต้องใช้เมื่อจะทำการถ่ายภาพต่อเนื่องที่ความเร็ว 2.5 หรือ 5 เฟรมต่อวินาที (fps)?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เงื่อนไขที่ท่านสามารถใช้การถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง (Continuous Shooting) หรือ การถ่ายภาพแบบต่อเนื่องชั้นสูง (Speed Priority Continuous Shooting) ตามด้านล่างนี้.

  • ขนาดภาพ: L
  • คุณภาพ: Fine
  • ความไวชัตเตอร์ (Shutter Speed): เร็วกว่า 1/250 sec.
  • โหมด Focus: AF-S. ในกรณีของ NEX-5N, Manual Focus หรือ AF-S.

หมายเหตุ: จำนวนของเฟรมอาจจะลดลงขึ้นอยู่กับวัตถุต่าง ๆ และการปรับตั้งต่าง ๆ ของกล้อง เช่น ขนาดภาพ, ISO, High ISO NR, การตั้งของ Lens Comp. ไปที่ Distortion จะเปิดการทำงานขึ้นมาให้เช่นเดียวกับในสื่อสำหรับใช้ในการบันทึก.

สำคัญ: ตรวจสอบที่ เว็บไซต์ สำหรับ ILCE-9.