หมายเลข ID หัวข้อ : 00065318 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/02/2021

การถ่ายภาพต่อเนื่อง หรือ การถ่ายภาพต่อเนื่องแบบ Speed Priority สูงที่สุด

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  สภาวะที่ท่านสามารถถ่ายภาพโดยใช้ การถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Shooting) หรือ Speed Priority Continuous Shooting ดังต่อไปนี้

  • ขนาดภาพ: L
  • Quality: Fine
  • Shutter speed: เร็วกว่า 1/250 วินาที
  • Focus Mode: AF-S ในกรณีของ NEX-5N, Manual Focus หรือ AF-S

  หมายเหตุ: ความเร็วของ การถ่ายภาพต่อเนื่องอาจจะลดลง ตามวัตถุและ การตั้งค่าของ กล้อง เช่น ขนาดภาพ, ISO, High ISO NR, Lens Comp. ตั้งไปที่ Distortion Comp. ถูกเปิดไว้ เช่นเดียวกันกับสื่อสำหรับบันทึก

  ข้อสำคัญ:

  • ดูที่ เว็บไซต์ นี้ (เฉพาะภาษาที่เลือกเท่านั้น) สำหรับ ILCE-9
  • ดูที่ เว็บไซต์  นี้ (เฉพาะภาษาที่เลือกเท่านั้น) สำหรับ ILCE-9M2