หมายเลข ID หัวข้อ : 00132861 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

กล้องนี้จะทำการปรับค่าการโฟกัสให้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ ในระหว่างที่อยู่ในโหมด Continuous Shooting หรือ Speed Priority Cont.?

    เมื่อโหมดการโฟกัสมีการตั้งค่าไว้เป็น AF-C, กล้องจะทำการปรับโฟกัสให้อย่างต่อเนื่องในระหว่างการถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง.
    ถ้าหากมีการติดตั้งเลนส์ A-mount เข้ากับตัวกล้อง ให้ใช้ ตัว LA-EA2 หรือ LA-EA4 Mount Adaptor ช่วยในการติดตั้ง.

    หมายเหตุ: ในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องแบบปรับค่าความเร็วเอง (speed priority continuous shooting), กล้องจะไม่สามารถทำการปรับโฟกัสได้อย่างต่อเนื่อง.