หมายเลข ID หัวข้อ : 00077951 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

กล้องจะยังคงทำการปรับโฟกัสให้ในระหว่างการถ่ายภาพในโหมดการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Shooting) ให้อีกหรือไม่?

การถ่ายภาพในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง

  โดยการปรับตั้งโหมดการโฟกัสอัตโนมัติไปที่ AF-A หรือ AF-C และใช้ เลนส์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Fast Hybrid AF, กล้องจะยังคงทำการปรับการโฟกัสให้ในระหว่างการถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง (Continuous Shooting).
  เมื่อใช้เลนส์ที่ทำงานร่วมกันได้กับ Fast Hybrid AF, กล้องจะยังคงทำการปรับค่าโฟกัสให้เฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าของการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Shooting) ไว้ที่ Lo.

  แม้จะเป็นการใช้เลนส์ที่ทำงานร่วมกันได้กับ Fast Hybrid AF, กล้องก็จะไม่ทำการปรับค่าโฟกัสให้อีกต่อไปเมื่อมีการตั้งค่าของการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Shooting) ไปที่ Mid/Hi ในสภาวะการณ์ต่อไปนี้

  • เมื่อวัตถุนั้นไม่ได้อยู่ภายในพื้นที่ของ Phase Detection AF Area
  • เมื่ออยู่ในที่มืด
  • เมื่อค่าการเปิดรับแสงมากกว่า F11

  หมายเหตุ:
  เมื่อทำการถ่ายภาพโดยใช้ตัวอะแดปเตอร์สำหรับเมาส์, ให้ระวังในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้

  • กล้องจะไม่ทำการปรับค่าการโฟกัสให้ต่อไปเมื่อมีการตั้งค่าของการถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Shooting) ไปที่ Mid/Hi.
  • ถ้าหากมีการใช้งานกับ LA-EA2 หรือ LA-EA4 Mount Adaptor กล้องจะทำการปรับค่าการโฟกัสให้ต่อไป เมื่อมีการตั้งค่าของการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Shooting)ไปที่ Lo เท่านั้น.