หมายเลข ID หัวข้อ : 00177879 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/03/2021

มีข้อจำกัดใดๆ ในการใช้งานชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ บ้างหรือไม่?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ฟังก์ชันต่อไปนี้จะไม่มีให้เมื่อมีการตั้ง ชนิดของ ชัตเตอร์ (Shutter Type) ไปที่ ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Shut)

  หมายเหตุ: บางฟังก์ชันจะไม่มีให้ ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้น ๆ

  • การถ่ายภาพด้วยไฟแฟลช (Flash shooting) (ยกเว้นใน ILCE-1, แม้จะไม่มีขั้วซิงค์สำหรับการถ่ายภาพด้วยไฟแฟลช)
  • NR เปิดรับแสงยาวนาน (Long exposure NR):
  • การถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนาน (BULB shooting)
  • การถ่ายภาพต่อเนื่องด้วย ความเร็วชัตเตอร์ที่นานกว่า 1/8 วินาที (เฉพาะ  ILCE-9 และ ILCE-9M2 เท่านั้น)
  • การตั้งค่าความไว High ISO ที่สูงกว่า ISO 25600 (เฉพาะ  ILCE-9 และ ILCE-9M2 เท่านั้น)
  • การถ่ายด้วยการปลดม่านชัตเตอร์จากระยะไกล (Remote release) เมื่อติดตั้ง FA-WRC1M Wireless Radio Commander เข้ากับ Multi Interface Shoe
  • ฟังก์ชันSmart Zoom, Clear Image Zoom, และ Digital Zoom ในระหว่างการใช้ Cont การถ่ายภาพ  (เฉพาะ ILCE-9 และ ILCE-9M2 เท่านั้น)
  • การถ่ายภาพแบบป้องกันการกะพริบ (Anti-flicker Shoot) (ยกเว้น ILCE-1)
  • การถ่ายภาพต่อเนื่องด้วย ความเร็วชัตเตอร์ที่นานกว่า 1/2 วินาที (เฉพาะ   ILCE-1 เท่านั้น)

  ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดสำหรับชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีข้อจำกัด

  • สำหรับ  ILCE-9 และ ILCE-9M2 เท่านั้น
   • ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดเท่ากับ 1/16000 วินาที เมื่อตั้งโหมดการถ่ายภาพที่ไม่ใช่ S (Shutter Priority)/M (Manual Exposure), และในระหว่างการถ่ายภาพแบบคร่อมที่มีการตั้งค่าที่ไม่ใช่ WB bracket หรือ DRO Bracket
   • เมื่อโหมดการถ่ายภาพตั้งไว้ที่ S (Shutter Priority)/M (Manual Exposure) ความเร็วชัตเตอร์ที่ต่อจาก 1/16000 วินาที คือ 1/32000 วินาที
  • สำหรับ  ILCE-1, ILCE-9 และ ILCE-9M2 เท่านั้น
   • ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงได้ถึง 1/16000 วินาที จะสามารถกำหนดให้กับ Recall Custom holdได้
   • ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงได้ถึง 1/16000 วินาที สามารถจะกำหนดไว้เป็น ความเร็วชัตเตอร์ที่ ความไว ISO เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง (ISO AUTO Min SS)

  ผลการถ่ายภาพ เมื่อใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

  • คอนทราสที่คล้ายกับแถบเส้นอาจจะปรากฏในรูปภาพที่ถ่ายภายใต้แสงไฟชั่วขณะ (เช่นการยิงแสงของไฟแฟลชของกล้องตัวอื่น) หรือการกะพริบของแสงไฟเช่น แสงของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
  • เมื่อใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏการณ์ Micro rolling shutter (การบิดเบือนเล็กน้อย หรือรอยหยักที่เกิดจากการอ่านด้วยความเร็วสูง (High-speed readout)) อาจจะเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาวะต่อไปนี้
   • วัตถุมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมากภายในพื้นที่การจัดการภาพ
   • แสงไฟแฟลชจากช่างภาพคนอื่นจะถูกบันทึกไว้ในรูปภาพนั้น
   • แสงไฟจาก สปอตไลท์ ฯลฯ หรือแหล่งกำเนิดแสงมีการเคลื่อนที่รวดเร็วมากภายในพื้นที่การจัดการภาพ