หมายเลข ID หัวข้อ : 00177879 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/06/2017

มีข้อจำกัดในการใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic shutter) หรือไม่r?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ฟังก์ชั่นต่อไปนี้จะใช้ไม่ได้เมื่อมีการตั้งค่า Shutter Type ไว้ที่ Electronic Shut.

 • การถ่ายภาพโดยใช้ไฟแฟลชช่วย (Flash shooting)
 • การถ่ายภาพแบบ Long Exposure NR
 • การถ่ายภาพแบบ Bulb
 • การถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่นานกว่า 1/8 วินาที
 • การปรับค่าความไวของ ISO สูง ๆ ที่มากกว่า ISO 25600

ความเร็วสูงสุดของม่านชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จะถูกจำกัดไว้.

 • ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดคือ 1/16000 วินาที เมื่อมีการตั้งค่าโหมดการถ่ายที่นอกเหนือจาก S (Shutter Priority)/M (Manual Exposure), และในระหว่างการถ่ายภาพแบบคร่อม (bracket shooting) ด้วยการตั้งค่าที่นอกเหนือจาก WB bracket หรือ DRO Bracket.
 • เมื่อตั้งค่าโหมด shooting ไปเป็น S (Shutter Priority)/M (Manual Exposure), ความเร็วชัตเตอร์ที่จะใช้ได้หลัง 1/16000 วินาที จะเป็น 1/32000 วินาที.
 • ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงจนถึง 1/16000 วินาที สามารถจะขึ้นทะเบียนกับ Recall Custom hold ได้.
 • ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงถึง 1/16000 วินาที สามารถจะขึ้นทะเบียนเป็นความเร็วชัตเตอร์ความไว ISO ที่เริ่มเปลี่ยน (ISO AUTO Min. SS) ได้.

ภาพถ่ายที่ได้เมื่อใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

 • คอนทราสที่คล้ายกับเส้นเข็มขัดอาจจะถูกบันทึกลงไปในภาพ ที่ถ่ายภายใต้แสงที่สว่างเพียงชั่วครู่ (เช่น แสงที่มาจากไฟแฟลชของกล้องตัวอื่น) หรือแสงไฟที่มีการกระพริบเช่นแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์.
 • เมื่อใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์, ปรากฎการณ์ micro rolling shutter (ความผิดเพี้ยนเล็กน้อยหรือรอยหยักที่เกิดจาก การอ่านค่าออกมาด้วยความเร็วสูง (high-speed readout)) อาจจะเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาวะต่อไปนี้.
  • วัตถุมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมาก ภายในพื้นที่ภาพ.
  • แสงไฟแฟลชจากช่างภาพคนอื่นถูกบันทึกเข้าไปในรูป.
  • มีแสงไฟจากไฟสปอร์ตไลท์ ฯลฯ หรือ แหล่งกำเนิดแสงมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมากภายในพื้นที่ภาพ.