หมายเลข ID หัวข้อ : 00203645 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/09/2019

กล้องจะยังคงปรับโฟกัสต่อไปหรือไม่ ในระหว่างการถ่ายภาพในโหมด Continuous Shooting หรือ Speed Priority Continuous focus?

  เมื่อโหมด Auto focus มีการตั้งไว้ที่ AF-A หรือ AF-C, ท่านอาจจะสามารถทำการปรับโฟกัสได้ในระหว่างที่อยู่ในการถ่ายภาพแบบ Continuous Shooting.
  ให้ตรวจเช็คกับต่อไปนี้ เนื่องจากมีข้อจำกัดต่าง ๆอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับกล้องและเลนส์นั้น ๆ.

  สัญลักษณ์:
  ✔: เข้ากันได้
  - : เข้ากันไม่ได้

  ชื่อรุ่นAuto Focus Mode SettingFast Hybrid AF
  ที่ใช้
  เลนส์ที่ใช้งานร่วมกันได้
  Fast Hybrid AF
  ที่ใช้
  เลนส์ที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  Mount Adapter
  ที่ใช้
  LA-EA1
  Mount Adapter
  ที่ใช้
  LA-EA3
  Mount Adapter
  ที่ใช้
  LA-EA2,
  LA-EA4
  ILCE-9AF-C✔/ -*1✔ *2✔ *2✔ *6✔ *2
  ILCE-7M3
  ILCE-7RM2
  ILCE-7RM3
  AF-A หรือ AF-C✔ *1✔ *2✔ *3✔ *3✔ *2
  ILCE-7M2AF-C✔ *1✔ *2✔ *3 *8✔ *3 *8✔ *2
  ILCE-7AF-C✔ *4✔ *5--✔ *5
  ILCE-5100AF-A หรือ AF-C✔ *6✔ *2--✔ *2
  ILCE-6000AF-A หรือ AF-C✔ *6✔ *2--✔ *2

  ILCE-6300
  ILCE-6400
  ILCE-6500

  AF-A หรือ AF-C✔ *9✔ *2✔ *3✔ *3✔ *2
  NEX-5R
  NEX-5T
  NEX-6
  AF-C✔ *7✔ *5--✔ *5

   

  ชื่อรุ่นAuto Focus Mode Setting

  Fast Hybrid AF
  ที่ใช้
  เลนส์ที่ใช้งานร่วมกันได้

  Fast Hybrid AF
  ที่ใช้
  เลนส์ที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้

  Mount Adapter
  ที่ใช้
  LA-EA1, LA-EA2, LA-EA3, LA-EA4

  ILCE-7RM4AF-A หรือ AF-C✔ *13✔ *2✔ *2

   

  ชื่อรุ่นAuto Focus Mode SettingContrast AFMount Adapter
  ที่ใช้
  LA-EA1,
  LA-EA3
  Mount Adapter
  ที่ใช้
  LA-EA2,
  LA-EA4
  ILCE-7SM2
  ILCE-7S
  ILCE-7R
  ILCE-5000
  ILCE-3500
  ILCE-3000
  NEX-7
  NEX-3N
  NEX-F3
  AF-C✔ *5-✔ *5
  NEX-C3AF-C✔ *5-✔ *5 *11
  NEX-5
  NEX-3
  AF-C✔ *5-✔ *5 *12

   

  ชื่อรุ่น

  Auto Focus Mode Setting

  ความเข้ากันได้
  DSC-RX10M4AF-A หรือ AF-C✔ *1

  DSC-RX100M5
  DSC-RX100M5A
  DSC-RX100M6
  DSC-RX100M7

  AF-A หรือ AF-C✔ *1

   

  *1 AF ไม่สามารถจะแทรคตามได้ ในระหว่างที่อยู่ในการถ่ายภาพแบบ Continuous Shooting ในกรณีต่อไปนี้:

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF
  • เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด
  • เมื่อทำการถ่ายภาพกับวัตถุที่ไม่มีความต่าง (Contrast) เช่นท้องฟ้าสีน้ำเงิน หรือกำแพงสีขาว
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F8
   สำหรับ ILCE-7M3 ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F11

  *2 เฉพาะที่ใช้งานร่วมกันได้กับการถ่ายภาพแบบ Continuous Shooting Lo.

  *3 เฉพาะที่ใช้งานร่วมกันได้กับการถ่ายภาพแบบ Continuous Shooting Lo.
  ท่านจะต้องตั้งไปที่ Phase-detection AF สำหรับ AF system จากเมนู Custom

  *4 AF ไม่สามารถจะแทรคตามได้ ในระหว่างที่อยู่ในการถ่ายภาพแบบ Speed Priority Continuous Shooting ในกรณีต่อไปนี้:

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF
  • เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด
  • เมื่อทำการถ่ายภาพกับวัตถุที่ไม่มีความต่าง(Contrast)เช่นท้องฟ้าสีน้ำเงิน หรือกำแพงสีขาว
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F8

  *5 เฉพาะที่ใช้งานร่วมกันได้กับการถ่ายภาพแบบ Continuous Shooting (ท่านจะไม่สามารถทำการปรับโฟกัสต่อไปได้ใน Speed Priority Continuous Shooting)

  *6 AF ไม่สามารถทำการแทรคตามได้เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด ท่านจะไม่สามารถทำการปรับโฟกัสต่อไปได้ใน Mid/Hi ในกรณีต่อไปนี้ ในกรณีนี้ ให้ตั้งไปที่ Lo

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F11
  • เมื่อซอฟต์แวร์ระบบของ LA-EA3 คือ Ver.01

  *7 AF ไม่สามารถจะแทรคตามได้ ในระหว่างที่อยู่ในการถ่ายภาพแบบ Speed Priority Continuous Shooting ในกรณีต่อไปนี้:

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF
  • เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F6.3

  *8 ต้องเป็นซอฟต์แวร์ Ver.2.0 หรือที่ใหม่กว่า

  *9 AF ไม่สามารถทำการแทรคตามได้เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด ท่านจะไม่สามารถทำการปรับโฟกัสต่อไปได้ใน Mid/Hi/Hi+ ในกรณีต่อไปนี้ ในกรณีนี้ ให้ตั้งไปที่ Lo.

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F11
  • เมื่อซอฟต์แวร์ระบบของ LA-EA3 คือ Ver.01

  *10 AF ไม่สามารถทำการแทรคตามได้เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด ท่านจะไม่สามารถทำการปรับโฟกัสต่อไปได้ในกรณีต่อไปนี้

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F11 

  *11 ต้องเป็นซอฟต์แวร์ Ver.02 หรือที่ใหม่กว่า

  *12 ต้องเป็นซอฟต์แวร์ Ver.05 หรือที่ใหม่กว่า

  *13 กล้องอาจจะไม่สามารถคงจุดโฟกัสบนวัตถุโดยใช้ AF ได้ในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องในสถานการณ์ต่อไปนี้: 

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF
  • เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด
  • เมื่อทำการถ่ายภาพกับวัตถุที่ไม่มีความต่าง (Contrast) เช่นท้องฟ้าสีน้ำเงิน หรือกำแพงสีขาว
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F11