หมายเลข ID หัวข้อ : 00203645 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/02/2019

กล้องจะยังคงปรับโฟกัสต่อไปหรือไม่ ในระหว่างการถ่ายภาพในโหมด Continuous Shooting หรือ Speed Priority Continuous focus?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อโหมด Auto focus มีการตั้งไว้ที่ AF-A หรือ AF-C, ท่านอาจจะสามารถทำการปรับโฟกัสได้ในระหว่างที่อยู่ในการถ่ายภาพแบบ Continuous Shooting.
ให้ตรวจเช็คกับต่อไปนี้ เนื่องจากมีข้อจำกัดต่าง ๆอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับกล้องและเลนส์นั้น ๆ.

สัญลักษณ์:
✔: เข้ากันได้
- : เข้ากันไม่ได้

  Fast Hybrid AFMount Adapter
ชื่อรุ่นAuto Focus Mode Settingการใช้
Compatible Lens
การใช้
Non-Compatible Lens
การใช้
LA-EA1
การใช้
LA-EA3
การใช้
LA-EA2,
LA-EA4
ILCE-9AF-C✔*10✔*2✔*2✔*6✔*2
ILCE-7M3
ILCE-7RM2
ILCE-7RM3
AF-A หรือ AF-C✔*1✔*2✔*3✔*2
ILCE-7M2AF-C✔*1✔*2✔*3 *8✔*2
ILCE-7AF-C✔*4✔*5-✔*5
ILCE-5100AF-A หรือ AF-C✔*6✔*2-✔*2
ILCE-6000AF-A หรือ AF-C✔*6✔*2-✔*2

ILCE-6300
ILCE-6400
ILCE-6500

AF-A หรือ AF-C✔*9✔*2✔*3✔*2
NEX-5R
NEX-5T
NEX-6
AF-C✔*7✔*5-✔*5

 

ชื่อรุ่นAuto Focus Mode SettingContrast AF

Mount Adapter

การใช้
LA-EA1,
LA-EA3
การใช้
LA-EA2,
LA-EA4
ILCE-7SM2
ILCE-7S
ILCE-7R
ILCE-5000
ILCE-3500
ILCE-3000
NEX-7
NEX-3N
NEX-F3

AF-C

✔*5

-

✔*5

NEX-C3

AF-C

✔*5

-

✔*5 *11

NEX-5
NEX-3

AF-C

✔*5

-

✔*5 *12

 

ชื่อรุ่น

Auto Focus Mode Setting

 
DSC-RX10M4AF-A หรือ AF-C✔*1

DSC-RX100M5
DSC-RX100M5A
DSC-RX100M6

AF-A หรือ AF-C✔*1

 

*1 AF ไม่สามารถจะแทรคตามได้ ในระหว่างที่อยู่ในการถ่ายภาพแบบ Continuous Shooting ในกรณีต่อไปนี้:

 • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF.
 • เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด.
 • เมื่อทำการถ่ายภาพกับวัตถุที่ไม่มีความต่าง(Contrast)เช่นท้องฟ้าสีน้ำเงิน หรือกำแพงสีขาว.
 • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F8.
  สำหรับ ILCE-7M3, ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F11.

*2 เฉพาะที่ใช้งานร่วมกันได้กับการถ่ายภาพแบบ Continuous Shooting Lo.

*3 เฉพาะที่ใช้งานร่วมกันได้กับการถ่ายภาพแบบ Continuous Shooting Lo.
ท่านจะต้องตั้งไปที่ Phase-detection AF สำหรับ AF system จากเมนู Custom.

*4 AF ไม่สามารถจะแทรคตามได้ ในระหว่างที่อยู่ในการถ่ายภาพแบบ Speed Priority Continuous Shooting ในกรณีต่อไปนี้:

 • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF.
 • เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด.
 • เมื่อทำการถ่ายภาพกับวัตถุที่ไม่มีความต่าง(Contrast)เช่นท้องฟ้าสีน้ำเงิน หรือกำแพงสีขาว.
 • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F8.

*5 เฉพาะที่ใช้งานร่วมกันได้กับการถ่ายภาพแบบ Continuous Shooting. (ท่านจะไม่สามารถทำการปรับโฟกัสต่อไปได้ใน Speed Priority Continuous Shooting.)

*6 AF ไม่สามารถทำการแทรคตามได้เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด. ท่านจะไม่สามารถทำการปรับโฟกัสต่อไปได้ใน Mid/Hi ในกรณีต่อไปนี้. ในกรณีนี้ ให้ตั้งไปที่ Lo.

 • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF.
 • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F11.
 • เมื่อซอฟต์แวร์ระบบของ LA-EA3 คือ Ver.01

*7 AF ไม่สามารถจะแทรคตามได้ ในระหว่างที่อยู่ในการถ่ายภาพแบบ Speed Priority Continuous Shooting ในกรณีต่อไปนี้:

 • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF.
 • เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด.
 • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F6.3.

*8 ต้องเป็นซอฟต์แวร์ Ver.2.0 หรือที่ใหม่กว่า.

*9 AF ไม่สามารถทำการแทรคตามได้เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด. ท่านจะไม่สามารถทำการปรับโฟกัสต่อไปได้ใน Mid/Hi/Hi+ ในกรณีต่อไปนี้. ในกรณีนี้ ให้ตั้งไปที่ Lo.

 • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF.
 • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F11.
 • เมื่อซอฟต์แวร์ระบบของ LA-EA3 คือ Ver.01

*10 AF ไม่สามารถทำการแทรคตามได้เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด. ท่านจะไม่สามารถทำการปรับโฟกัสต่อไปได้ในกรณีต่อไปนี้.

 • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF.
 • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F11. 

*11 ต้องเป็นซอฟต์แวร์ Ver.02 หรือที่ใหม่กว่า.

*12 ต้องเป็นซอฟต์แวร์ Ver.05 หรือที่ใหม่กว่า.