หมายเลข ID หัวข้อ : 00203645 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/06/2021

กล้องจะยังคงปรับโฟกัสต่อไปหรือไม่ ในระหว่างการถ่ายภาพในโหมด การถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Shooting) หรือ การโฟกัสต่อเนื่องแบบให้ความสำคัญกับความเร็วก่อน (Speed Priority Continuous focus)?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  เมื่อโหมด โฟกัสอัตโนมัติ (Auto focus) มีการตั้งไว้ที่ AF-A หรือ AF-Cท่านอาจจะสามารถทำการปรับโฟกัสได้ในระหว่างที่อยู่ในการถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Shooting)
  ให้ตรวจเช็คกับต่อไปนี้ เนื่องจากมีข้อจำกัดต่าง ๆ อยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับกล้องและเลนส์นั้น ๆ

  หมายเหตุ: ใช้ซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ตัวล่าสุดของกล้อง เลนส์ หรือ อะแดปเตอร์เมาท์ 

  เครื่องหมาย:
  ✔: เข้ากันได้
  - : เข้ากันไม่ได้

  ชื่อรุ่นการตั้งค่าโหมดโฟกัสออโต้ (Auto Focus Mode Setting)Fast Hybrid AF
  โดยใช้
  เลนส์ที่เข้ากันได้
  Fast Hybrid AF
  โดยใช้
  เลนส์ที่เข้ากันไม่ได้
  อะแดปเตอร์เมาท์ (Mount Adapter)
  โดยใช้
  LA-EA3,LA-EA5
  อะแดปเตอร์เมาท์ (Mount Adapter)
  โดยใช้
  LA-EA4
  ILCE-1AF-C✔ *15✔ *2✔ *16-

   

  ชื่อรุ่นการตั้งค่าโหมดโฟกัสออโต้ (Auto Focus Mode Setting)Fast Hybrid AF
  โดยใช้
  เลนส์ที่เข้ากันได้
  Fast Hybrid AF
  โดยใช้
  เลนส์ที่เข้ากันไม่ได้
  อะแดปเตอร์เมาท์ (Mount Adapter)
  โดยใช้
  LA-EA1
  อะแดปเตอร์เมาท์ (Mount Adapter)
  โดยใช้
  LA-EA3,LA-EA5
  อะแดปเตอร์เมาท์ (Mount Adapter)
  โดยใช้
  LA-EA2,
  LA-EA4
  ILME-FX3AF-C✔ *13✔ *2✔ *2✔ *2-
  ILCE-7SM3AF-C✔ *13✔ *2✔ *2✔ *2-
  ILCE-9AF-C✔ *10✔ *2✔ *2✔ *14✔ *2
  ILCE-9M2AF-C✔ *10✔ *2✔ *2✔ *14✔ *2
  ILCE-7M3AF-A หรือ AF-C✔ *1✔ *2✔ *3✔ *3✔ *2
  ILCE-7RM2AF-A หรือ AF-C✔ *1✔ *2✔ *3✔ *3✔ *2
  ILCE-7RM3AF-A หรือ AF-C✔ *1✔ *2✔ *3✔ *3✔ *2
  ILCE-7RM3AAF-A หรือ AF-C✔ *1✔ *2✔ *3✔ *3✔ *2
  ILCE-7M2AF-C✔ *1✔ *2✔ *3 *8✔ *3 *8✔ *2
  ILCE-7AF-C✔ *4✔ *5--✔ *5
  ILCE-5100AF-A หรือ AF-C✔ *6✔ *2--✔ *2
  ILCE-6000AF-A หรือ AF-C✔ *6✔ *2--✔ *2
  ILCE-6300AF-A หรือ AF-C✔ *9✔ *2✔ *3✔ *3✔ *2
  ILCE-6500AF-A หรือ AF-C✔ *9✔ *2✔ *3✔ *3✔ *2
  NEX-5RAF-C✔ *7✔ *5--✔ *5
  NEX-5TAF-C✔ *7✔ *5--✔ *5
  NEX-6AF-C✔ *7✔ *5--✔ *5

   

  ชื่อรุ่นการตั้งค่าโหมดโฟกัสออโต้ (Auto Focus Mode Setting)Fast Hybrid AF
  โดยใช้
  เลนส์ที่เข้ากันได้
  Fast Hybrid AF
  โดยใช้
  เลนส์ที่เข้ากันไม่ได้
  อะแดปเตอร์เมาท์ (Mount Adapter)
  โดยใช้
  LA-EA1, LA-EA2, LA-EA4
  อะแดปเตอร์เมาท์ (Mount Adapter)
  โดยใช้
  LA-EA3,LA-EA5
  ILCE-6600AF-A หรือ AF-C✔ *13✔ *2✔ *2✔ *6
  ILCE-7RM4AF-A หรือ AF-C✔ *13✔ *2✔ *2✔ *6
  ILCE-7RM4AAF-A หรือ AF-C✔ *13✔ *2✔ *2✔ *6

   

  ชื่อรุ่นการตั้งค่าโหมดโฟกัสออโต้ (Auto Focus Mode Setting)Fast Hybrid AF
  โดยใช้
  เลนส์ที่เข้ากันได้
  Fast Hybrid AF
  โดยใช้
  เลนส์ที่เข้ากันไม่ได้
  อะแดปเตอร์เมาท์ (Mount Adapter)
  โดยใช้
  LA-EA1, LA-EA2, LA-EA3, LA-EA4
  ILCE-6100AF-A หรือ AF-C✔ *13✔ *2✔ *2
  ILCE-6400AF-A หรือ AF-C✔ *13✔ *2✔ *2
  ILCE-7CAF-A หรือ AF-C✔ *13✔ *2✔ *2

   

  ชื่อรุ่นการตั้งค่าโหมดโฟกัสออโต้ (Auto Focus Mode Setting)Contrast AFอะแดปเตอร์เมาท์ (Mount Adapter)
  โดยใช้
  LA-EA1,
  LA-EA3
  อะแดปเตอร์เมาท์ (Mount Adapter)
  โดยใช้
  LA-EA2,
  LA-EA4
  ILCE-7SM2AF-C✔ *5-✔ *5
  ILCE-7SAF-C✔ *5-✔ *5
  ILCE-7RAF-C✔ *5-✔ *5
  ILCE-5000AF-C✔ *5-✔ *5
  ILCE-3500AF-C✔ *5-✔ *5
  ILCE-3000AF-C✔ *5-✔ *5
  NEX-7AF-C✔ *5-✔ *5
  NEX-3NAF-C✔ *5-✔ *5
  NEX-F3AF-C✔ *5-✔ *5
  NEX-C3AF-C✔ *5-✔ *5 *11
  NEX-5AF-C✔ *5-✔ *5 *12
  NEX-3AF-C✔ *5-✔ *5 *12

   

  ชื่อรุ่นการตั้งค่าโหมดโฟกัสออโต้ (Auto Focus Mode Setting)ความเข้ากันได้ (Compatibility)
  DSC-RX10M4AF-A หรือ AF-C✔ *1
  DSC-RX100M5AF-A หรือ AF-C✔ *1
  DSC-RX100M5AAF-A หรือ AF-C✔ *1
  DSC-RX100M6AF-A หรือ AF-C✔ *1
  DSC-RX100M7AF-A หรือ AF-C✔ *1
  ZV-1AF-A หรือ AF-C✔ *1

  *1 AF ไม่สามารถจะติดตามได้ ในระหว่างที่อยู่ในการถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง (Continuous Shooting) ในกรณีต่อไปนี้:

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ AF ตรวจจับระยะห่าง (Phase-detection AF)
  • เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด
  • เมื่อทำการถ่ายภาพกับวัตถุที่ไม่มีความต่าง (Contrast) เช่นท้องฟ้าสีน้ำเงิน หรือกำแพงสีขาว
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F8
   สำหรับ ILCE-7M3 ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F11

  *2 เฉพาะที่ใช้งานร่วมกันได้กับการถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Shooting) ต่ำ (Lo)

  *3 เฉพาะที่ใช้งานร่วมกันได้กับการถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Shooting) ต่ำ (Lo)

  ท่านจะต้องตั้งไปที่ AF ตรวจจับระยะห่าง (Phase-detection AF) สำหรับ ระบบ AF (AF system) จากเมนู ตั้งค่าเอง (Custom)

  *4 AF ไม่สามารถจะติดตามได้ ในระหว่างที่อยู่ในการถ่ายภาพต่อเนื่องแบบให้ความสำคัญกับความเร็วก่อน (Speed Priority Continuous Shooting) ในกรณีต่อไปนี้:

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ AF ตรวจจับระยะห่าง (Phase-detection AF)
  • เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด
  • เมื่อทำการถ่ายภาพกับวัตถุที่ไม่มีความต่าง (Contrast) เช่นท้องฟ้าสีน้ำเงิน หรือกำแพงสีขาว
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F8

  *5 เฉพาะที่ใช้งานร่วมกันได้กับการถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Shooting) (ท่านจะไม่สามารถทำการปรับโฟกัสต่อไปได้ใน การถ่ายภาพต่อเนื่องแบบให้ความสำคัญกับความเร็วก่อน (Speed Priority Continuous Shooting))

  *6 AF ไม่สามารถทำการติดตามได้เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด ท่านจะไม่สามารถทำการปรับโฟกัสต่อไปได้ใน ปานกลาง (Mid)/สูง (Hi) ในกรณีต่อไปนี้ ในกรณีนี้ ให้ตั้งไปที่ ต่ำ (Lo)

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ AF ตรวจจับระยะห่าง (Phase-detection AF)
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F11
  • เมื่อซอฟต์แวร์ระบบของ LA-EA3 คือ Ver.01

  *7 AF ไม่สามารถจะติดตามได้ ในระหว่างที่อยู่ในการถ่ายภาพต่อเนื่องแบบให้ความสำคัญกับความเร็วก่อน (Speed Priority Continuous Shooting) ในกรณีต่อไปนี้:

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ AF ตรวจจับระยะห่าง (Phase-detection AF)
  • เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F6.3

  *8 ต้องเป็นซอฟต์แวร์ Ver.2.0 หรือที่ใหม่กว่า

  *9 AF ไม่สามารถทำการติดตามได้เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด ท่านจะไม่สามารถทำการปรับโฟกัสต่อไปได้ใน ปานกลาง (Mid) สูง (Hi) / สูง+ (Hi+) ในกรณีต่อไปนี้ ในกรณีนี้ ให้ตั้งไปที่ ต่ำ (Lo)

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ AF ตรวจจับระยะห่าง (Phase-detection AF)
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F11
  • เมื่อซอฟต์แวร์ระบบของ LA-EA3 คือ Ver.01

  *10 AF ไม่สามารถทำการติดตามได้เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด ท่านจะไม่สามารถทำการปรับโฟกัสต่อไปได้ในกรณีต่อไปนี้

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ AF ตรวจจับระยะห่าง (Phase-detection AF)
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F16 

  *11 ต้องเป็นซอฟต์แวร์ Ver.02 หรือที่ใหม่กว่า

  *12 ต้องเป็นซอฟต์แวร์ Ver.05 หรือที่ใหม่กว่า

  *13 กล้องอาจจะไม่สามารถคงจุดโฟกัสบนวัตถุโดยใช้ AF ได้ในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องในสถานการณ์ต่อไปนี้: 

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ AF การตรวจจับระยะห่าง (Phase-detection AF)
  • เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด
  • เมื่อทำการถ่ายภาพกับวัตถุที่ไม่มีความต่าง (Contrast) เช่นท้องฟ้าสีน้ำเงิน หรือกำแพงสีขาว
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F11

  *14 AF ไม่สามารถทำการติดตามได้เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด ท่านจะไม่สามารถทำการปรับโฟกัสต่อไปได้ใน ปานกลาง (Mid)/สูง (Hi) ในกรณีต่อไปนี้ ในกรณีนี้ ให้ตั้งไปที่ ต่ำ (Lo)

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ AF ตรวจจับระยะห่าง (Phase-detection AF)
  • เมื่อค่า F-value มากกว่า F16
  • เมื่อซอฟต์แวร์ระบบของ LA-EA3 คือ Ver.01
  • เมื่อทำการถ่ายภาพกับวัตถุที่ไม่มีความต่าง (Contrast) เช่นท้องฟ้าสีน้ำเงิน หรือกำแพงสีขาว

  *15 กล้องอาจจะไม่สามารถคงจุดโฟกัสบนวัตถุโดยใช้ AF ได้ในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องในสถานการณ์ต่อไปนี้: 

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ AF การตรวจจับระยะห่าง (Phase-detection AF)
  • เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด
  • เมื่อทำการถ่ายภาพกับวัตถุที่ไม่มีความต่าง (Contrast) เช่นท้องฟ้าสีน้ำเงิน หรือกำแพงสีขาว
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F22

  *16 AF ไม่สามารถทำการติดตามได้เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด ท่านจะไม่สามารถทำการปรับโฟกัสต่อไปได้ใน สูง (Hi)+ สูง (Hi) / ปานกลาง (Mid) ในกรณีต่อไปนี้ ในกรณีนี้ ให้ตั้งไปที่ ต่ำ (Lo)

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ AF ตรวจจับระยะห่าง (Phase-detection AF)
  • เมื่อค่า F-value มากกว่า F22
  • เมื่อซอฟต์แวร์ระบบของ LA-EA3 คือ Ver.01
  • เมื่อทำการถ่ายภาพกับวัตถุที่ไม่มีความต่าง (Contrast) เช่นท้องฟ้าสีน้ำเงิน หรือกำแพงสีขาว