หมายเลข ID หัวข้อ : 00203645 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/02/2021

กล้องจะยังคงปรับโฟกัสต่อไปหรือไม่ ในระหว่างการถ่ายภาพในโหมด Continuous Shooting หรือ Speed Priority Continuous focus?

  เมื่อโหมด Auto focus มีการตั้งไว้ที่ AF-A หรือ AF-Cท่านอาจจะสามารถทำการปรับโฟกัสได้ในระหว่างที่อยู่ในการถ่ายภาพแบบ Continuous Shooting
  ให้ตรวจเช็คกับต่อไปนี้ เนื่องจากมีข้อจำกัดต่าง ๆ อยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับกล้องและเลนส์นั้น ๆ

  หมายเหตุ: ใช้ซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ตัวล่าสุดของกล้อง เลนส์ หรือ อะแดปเตอร์เมาท์ 

  เครื่องหมาย:
  ✔: เข้ากันได้
  - : เข้ากันไม่ได้

  ชื่อรุ่นAuto Focus Mode SettingFast Hybrid AF
  ที่ใช้
  เลนส์ที่ใช้งานร่วมกันได้
  Fast Hybrid AF
  ที่ใช้
  เลนส์ที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  Mount Adapter
  ที่ใช้
  LA-EA1
  Mount Adapter
  ที่ใช้
  LA-EA3, LA-EA5
  Mount Adapter
  ที่ใช้
  LA-EA2,
  LA-EA4
  ILCE-7SM3AF-C✔ *13✔ *2✔ *2✔ *2-
  ILCE-9AF-C✔ *10✔ *2✔ *2✔ *14✔ *2
  ILCE-9M2AF-C✔ *10✔ *2✔ *2✔ *14✔ *2
  ILCE-7M3AF-A หรือ AF-C✔ *1✔ *2✔ *3✔ *3✔ *2
  ILCE-7RM2AF-A หรือ AF-C✔ *1✔ *2✔ *3✔ *3✔ *2
  ILCE-7RM3AF-A หรือ AF-C✔ *1✔ *2✔ *3✔ *3✔ *2
  ILCE-7M2AF-C✔ *1✔ *2✔ *3 *8✔ *3 *8✔ *2
  ILCE-7AF-C✔ *4✔ *5--✔ *5
  ILCE-5100AF-A หรือ AF-C✔ *6✔ *2--✔ *2
  ILCE-6000AF-A หรือ AF-C✔ *6✔ *2--✔ *2
  ILCE-6300AF-A หรือ AF-C✔ *9✔ *2✔ *3✔ *3✔ *2
  ILCE-6500AF-A หรือ AF-C✔ *9✔ *2✔ *3✔ *3✔ *2
  NEX-5RAF-C✔ *7✔ *5--✔ *5
  NEX-5TAF-C✔ *7✔ *5--✔ *5
  NEX-6AF-C✔ *7✔ *5--✔ *5

   

  ชื่อรุ่นAuto Focus Mode SettingFast Hybrid AF
  ที่ใช้
  เลนส์ที่ใช้งานร่วมกันได้
  Fast Hybrid AF
  ที่ใช้
  เลนส์ที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  Mount Adapter
  ที่ใช้
  LA-EA1, LA-EA2,  LA-EA4
  Mount Adapter
  ที่ใช้
  LA-EA3, LA-EA5
  ILCE-6600AF-A หรือ AF-C✔ *13✔ *2✔ *2✔ *6
  ILCE-7RM4AF-A หรือ AF-C✔ *13✔ *2✔ *2✔ *6

   

  ชื่อรุ่นAuto Focus Mode SettingFast Hybrid AF
  ที่ใช้
  เลนส์ที่ใช้งานร่วมกันได้
  Fast Hybrid AF
  ที่ใช้
  เลนส์ที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  Mount Adapter
  ที่ใช้
  LA-EA1, LA-EA2, LA-EA3, LA-EA4
  ILCE-6100AF-A หรือ AF-C✔ *13✔ *2✔ *2
  ILCE-6400AF-A หรือ AF-C✔ *13✔ *2✔ *2
  ILCE-7CAF-A หรือ AF-C✔ *13✔ *2✔ *2

   

  ชื่อรุ่นAuto Focus Mode SettingContrast AFMount Adapter
  ที่ใช้
  LA-EA1,
  LA-EA3
  Mount Adapter
  ที่ใช้
  LA-EA2,
  LA-EA4
  ILCE-7SM2AF-C✔ *5-✔ *5
  ILCE-7SAF-C✔ *5-✔ *5
  ILCE-7RAF-C✔ *5-✔ *5
  ILCE-5000AF-C✔ *5-✔ *5
  ILCE-3500AF-C✔ *5-✔ *5
  ILCE-3000AF-C✔ *5-✔ *5
  NEX-7AF-C✔ *5-✔ *5
  NEX-3NAF-C✔ *5-✔ *5
  NEX-F3AF-C✔ *5-✔ *5
  NEX-C3AF-C✔ *5-✔ *5 *11
  NEX-5AF-C✔ *5-✔ *5 *12
  NEX-3AF-C✔ *5-✔ *5 *12

   

  ชื่อรุ่นAuto Focus Mode Settingความเข้ากันได้
  DSC-RX10M4AF-A หรือ AF-C✔ *1
  DSC-RX100M5AF-A หรือ AF-C✔ *1
  DSC-RX100M5AAF-A หรือ AF-C✔ *1
  DSC-RX100M6AF-A หรือ AF-C✔ *1
  DSC-RX100M7AF-A หรือ AF-C✔ *1
  ZV-1AF-A หรือ AF-C✔ *1

  *1 AF ไม่สามารถจะแทรคตามได้ ในระหว่างที่อยู่ในการถ่ายภาพแบบ Continuous Shooting ในกรณีต่อไปนี้:

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF
  • เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด
  • เมื่อทำการถ่ายภาพกับวัตถุที่ไม่มีความต่าง (Contrast) เช่นท้องฟ้าสีน้ำเงิน หรือกำแพงสีขาว
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F8
   สำหรับ ILCE-7M3 ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F11

  *2 เฉพาะที่ใช้งานร่วมกันได้กับการถ่ายภาพแบบ Continuous Shooting Lo

  *3 เฉพาะที่ใช้งานร่วมกันได้กับการถ่ายภาพแบบ Continuous Shooting Lo

  ท่านจะต้องตั้งไปที่ Phase-detection AF สำหรับ AF system จากเมนู Custom

  *4 AF ไม่สามารถจะแทรคตามได้ ในระหว่างที่อยู่ในการถ่ายภาพแบบ Speed Priority Continuous Shooting ในกรณีต่อไปนี้:

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF
  • เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด
  • เมื่อทำการถ่ายภาพกับวัตถุที่ไม่มีความต่าง (Contrast) เช่นท้องฟ้าสีน้ำเงิน หรือกำแพงสีขาว
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F8

  *5 เฉพาะที่ใช้งานร่วมกันได้กับการถ่ายภาพแบบ Continuous Shooting (ท่านจะไม่สามารถทำการปรับโฟกัสต่อไปได้ใน Speed Priority Continuous Shooting)

  *6 AF ไม่สามารถทำการแทรคตามได้เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด ท่านจะไม่สามารถทำการปรับโฟกัสต่อไปได้ใน Mid/Hi ในกรณีต่อไปนี้ ในกรณีนี้ ให้ตั้งไปที่ Lo

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F11
  • เมื่อซอฟต์แวร์ระบบของ LA-EA3 คือ Ver.01

  *7 AF ไม่สามารถจะแทรคตามได้ ในระหว่างที่อยู่ในการถ่ายภาพแบบ Speed Priority Continuous Shooting ในกรณีต่อไปนี้:

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF
  • เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F6.3

  *8 ต้องเป็นซอฟต์แวร์ Ver.2.0 หรือที่ใหม่กว่า

  *9 AF ไม่สามารถทำการแทรคตามได้เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด ท่านจะไม่สามารถทำการปรับโฟกัสต่อไปได้ใน Mid Hi / Hi+ ในกรณีต่อไปนี้ ในกรณีนี้ ให้ตั้งไปที่ Lo

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F11
  • เมื่อซอฟต์แวร์ระบบของ LA-EA3 คือ Ver.01

  *10 AF ไม่สามารถทำการแทรคตามได้เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด ท่านจะไม่สามารถทำการปรับโฟกัสต่อไปได้ในกรณีต่อไปนี้

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F16 

  *11 ต้องเป็นซอฟต์แวร์ Ver.02 หรือที่ใหม่กว่า

  *12 ต้องเป็นซอฟต์แวร์ Ver.05 หรือที่ใหม่กว่า

  *13 กล้องอาจจะไม่สามารถคงจุดโฟกัสบนวัตถุโดยใช้ AF ได้ในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องในสถานการณ์ต่อไปนี้: 

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF
  • เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด
  • เมื่อทำการถ่ายภาพกับวัตถุที่ไม่มีความต่าง (Contrast) เช่นท้องฟ้าสีน้ำเงิน หรือกำแพงสีขาว
  • ถ้าหากค่าเปิดรับแสงมากกว่า F11

  *14 AF ไม่สามารถทำการแทรคตามได้เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มืด ท่านจะไม่สามารถทำการปรับโฟกัสต่อไปได้ใน Mid/Hi ในกรณีต่อไปนี้ ในกรณีนี้ ให้ตั้งไปที่ Lo

  • ถ้าหากวัตถุอยู่นอกบริเวณของตัวเซนเซอร์ Phase-detection AF
  • เมื่อค่า F-value มากกว่า F16
  • เมื่อซอฟต์แวร์ระบบของ LA-EA3 คือ Ver.01