หมายเลข ID หัวข้อ : 00063085 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการยกเลิกการติดตั้งแอพพลิเคชั่น Windows Store ใน Windows 8

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อทำการยกเลิกการติดตั้งแอพพลิเคชั่น Store.

 1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องทำการกดคลิก) ที่มุมล่างขวา หรือมุมบนขวาของหน้าจอ, และจากนั้นให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ไอคอน Search.
  Image

  หมายเหตุ:  การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + Q จะนำท่านไปสู่หน้าจอ Search ได้เช่นกัน.

 2. ในหน้าจอ Search, คลิกขวาที่แผ่นไทล์ของแอพที่ท่านต้องการจะยกเลิกการติดตั้ง, และใน App Bar, ให้คลิกที่ไอคอน Uninstall .
  Image
 3. ที่พร็อมพ์ให้ยืนยัน, ให้คลิกที่ปุ่ม Uninstall.
  Image
 4. แอพพลิเคชั่นนั้นจะได้รับการยกเลิกการติดตั้งออกไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์.