หมายเลข ID หัวข้อ : 00062095 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

วิธีการหาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพิ่มเติมจาก Windows Store ใน Windows 8 และ 8.1

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการหาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพิ่มเติมจาก Windows Store.

  ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปกับขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านได้ลงชื่อเข้าใช้งานในบัญชีผู้ใช้งานของ Microsoft account แล้ว ถ้าท่านต้องการจะซื้อแอพต่าง ๆ, ท่านจะต้องมีรายละเอียดทั้งหมดที่จำเป็นและการจ่ายเงินที่ถูกต้องด้วย.

  1. ในหน้าจอของ Start, ให้คลิกที่แผ่นไทล์ของ Store.
   Image
  2. ในหน้าจอของ Store, ให้เลือกหา App ที่ท่านต้องการจะ ติดตั้ง หรือ จัดซื้อเพิ่ม.

   หมายเหตุ: แอพพลิเคชั่นบางอันที่มีอยู่ใน หน้าจอ Store จะมีการแสดงว่าเป็นของ Free ในขณะที่บางอันจะมีราคากำกับอยู่ด้วย. ขั้นตอนต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในรายการที่เป็นของฟรี ที่ตรงข้ามกับที่ต้องเสียเงินจัดซื้อ.
   Image

  3. ในหน้าจอของ Store, ให้คลิกที่แผ่นไทล์ของ App ที่ท่านต้องการจะจัดหา.
  4. ในหน้าจอของ [App Title], ให้คลิกที่ ปุ่ม Buy สำหรับแอพต่าง ๆ ที่ต้องเสียเงิน, หรือปุ่ม Install สำหรับแอพต่าง ๆ ที่เป็นของฟรี.

   หมายเหตุ: แอพต่าง ๆ บางอันจะมีตัวเลือกให้ทดลองใช้ซอฟต์แวร์นั้นได้ก่อนที่จะตกลงจ่ายเงินจัดซื้อ. ถ้าหากเป็นกรณีที่ท่านทำการคลิกที่ ปุ่ม Try เพื่อทำการติดตั้งเวอร์ชั่นทดลองใช้งานของแอพพลิเคชั่นนั้น, ให้จำด้วยว่าจะมีบางช่วงที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนให้ทำการจ่ายเงินให้เสร็จสิ้น ถ้าท่านต้องการจะใช้งานแอพพลิเคชั่นนั้นต่อไป.

  5. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอเพื่อทำการซื้อแอพที่ต้องเสียเงินซื้อให้เสร็จสิ้น, หรือทำการติดตั้งเวอร์ชั่นทดลองใช้งานหรือแอพฟรี ให้เสร็จสิ้น.
  6. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว, ให้กดที่คีย์ Windows Logo เพื่อทำการสลับกลับไปที่ หน้าจอ Start ที่แผ่นไทล์ของแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งเข้าไปใหม่จะแสดงอยู่ในนั้น.