หมายเลข ID หัวข้อ : S500054548 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/10/2012

วิธีการซื้อแอพพลิเคชั่นจาก Windows Store

วิธีการซื้อแอพพลิเคชั่นจาก Windows Store

  หมายเหตุ: กรุณาติดตั้งบัญชีผู้ใช้ Microsoft และข้อมูลการเรียกเก็บเงินก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

  1. จาก Start  เลือกแอพ Store 
  2. เลือกที่แอพพลิเคชั่นที่กำหนด ที่ท่านต้องการจะซื้อ
  3. เลือกที่ Buy
   หมายเหตุ: ผู้ใช้อาจจะมีทางเลือกที่จะลองใช้งานซอฟต์แวร์นั้นดูก่อนที่จะทำการซื้อแอพพลิเคชั่นนั้นได้  
    
  4. เลือกที่ Confirm
    
  5. ให้ป้อนรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้งานของ Microsoft ของท่านเข้าไป
    
  6. เลือกที่ OK
  7. แอพพลิเคชั่นนั้นก็จะถูกซื้อได้แล้ว การดาวน์โหลดและติดตั้งจะเริ่มต้นขึ้น
  8. สลับกลับไปที่หน้าจอ Start เพื่อเปิดแอพพลิเคชั่นที่ซื้อมา