หมายเลข ID หัวข้อ : S500054547 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/10/2012

วิธีการดูฟีดแบ็ค เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นบางตัว ที่อยู่ใน Windows Store

วิธีการดูฟีดแบ็ค เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นบางตัว ที่อยู่ใน Windows Store

  1. จากหน้าจอ Start  เลือกที่ Store app
    
  2. เลือกแอพพลิเคชั่นที่กำหนด ที่ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

  3. เลือกที่แทป Details เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม
    
  4. เลือกที่ แทป Reviews เพื่อหารีวิวต่าง ๆ จากผู้ใช้คนอื่น ๆ ที่ได้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นนั้นไปแล้ว
    
  5. ผู้ใช้สามารถที่จะจัดอันดับของแอพพลิเคชั่นนั้นได้ โดยการเลือกที่ดาวต่าง ๆ ที่อยู่มุมซ้ายบนสุด
   หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถจะจัดอันดับให้กับแอพพลิเคชั่นนั้นได้เฉพาะเมื่อทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่นนั้นแล้ว