หมายเลข ID หัวข้อ : S500054547 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/10/2012

วิธีการดูฟีดแบ็ค เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นบางตัว ที่อยู่ใน Windows Store

วิธีการดูฟีดแบ็ค เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นบางตัว ที่อยู่ใน Windows Store

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 1. จากหน้าจอ Start  เลือกที่ Store app
   
 2. เลือกแอพพลิเคชั่นที่กำหนด ที่ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 3. เลือกที่แทป Details เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม
   
 4. เลือกที่ แทป Reviews เพื่อหารีวิวต่าง ๆ จากผู้ใช้คนอื่น ๆ ที่ได้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นนั้นไปแล้ว
   
 5. ผู้ใช้สามารถที่จะจัดอันดับของแอพพลิเคชั่นนั้นได้ โดยการเลือกที่ดาวต่าง ๆ ที่อยู่มุมซ้ายบนสุด
  หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถจะจัดอันดับให้กับแอพพลิเคชั่นนั้นได้เฉพาะเมื่อทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่นนั้นแล้ว