หมายเลข ID หัวข้อ : 00074805 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/08/2015

ฉันจะสามารถนำเข้าภาพยนตร์ที่บันทึกในฟอร์แมท AVCHD โดยใช้ iMovie สำหรับ Mac ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สามารถจะใช้ได้ถ้าหากท่านใช้ iMovie '08/ Mac OS X v10.6.7 หรือเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า.
iMovie (v10 หรือที่ใหม่กว่า) และ Mac OS X v10.9 จำเป็นต้องทำการนำเข้าภาพยนตร์ AVCHD ที่บันทึกไว้ในโหมด 50p/60p (โหมด PS).

ให้เข้าไปดูที่ iMovie Supported Cameras สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันได้ของ กล้องและ iMovie.
https://support.apple.com/th-th/HT204202