หมายเลข ID หัวข้อ : 00233166 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2019

การเชื่อมต่อ MHL ระหว่าง โทรศัพท์และทีวีของฉันไม่ทำงาน

  ขั้นตอนในวิธีการแก้ปัญหานี้ ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือเมื่อทีวีตรวจไม่พบการเชื่อมต่อจาก โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อกับทีวีโดยใช้การเชื่อมต่อ MHL

  หมายเหตุ: แต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ระหว่าง อุปกรณ์มือถือและ Sony TV เมื่อใช้การเชื่อมต่อ MHL ทดสอบดูการเชื่อมต่อหลังการทำในแต่ละขั้นตอนด้านล่างเสร็จสิ้น

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์มือถือที่ใช้นั้นรองรับฟีเจอร์ MHL ได้
   หมายเหตุ: สำหรับรายการอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ MHL ที่ทันสมัย ให้เข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์ MHL consortium
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใช้ สาย MHL หรือ ตัวอะแดปเตอร์ MHL-to-HDMI ทำการเชื่อมต่อ อุปกรณ์มือถือเข้ากับทีวี
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์มือถือที่กำลังเชื่อมต่อกับ HDMI Input ของทีวีมีป้าย MHLกำกับอยู่
    รูปภาพประกอบ
   1. อุปกรณ์ MHL
   2. ทีวี
   3. ให้ใช้สาย MHL ที่ได้รับอนุญาต ที่มีโลโก้ MHL (ไม่ได้จัดมาให้).
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเปิด MHL input ในทีวีแล้ว
  5. ปลดอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับทีวีออกไป และ ดำเนินการรีเซ็ต
  6. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวีนั้นได้รับการติดตั้งตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบตัวล่าสุดไว้แล้ว
   หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีนั้นเชื่อมต่ออยู่กับ อินเทอร์เน็ต ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์) สามารถจะดาวน์โหลดได้จากเมนู Settings ของทีวีนั้น ถ้าหากทีวีไม่ได้เชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ต ตัวอัปเดตจะมีให้อยู่ในหน้าของเครื่องรุ่นนั้นในหน้าเว็บไซต์นี้ การดาวน์โหลดจะถูกโพสต์ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  ถ้าหากท่านทำตามขั้นตอนต่างๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้ทั้งหมดแล้ว และอุปกรณ์ก็ยังคงไม่มีการชาร์จไฟ ให้ลองกับสาย MHL หรือ ตัวอะแดปเตอร์ MHL-to-HDMI ตัวอื่นที่แตกต่างออกไปดู