หมายเลข ID หัวข้อ : 00158936 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/09/2016

อุปกรณ์ชนิดใดบ้างที่รองรับการเชื่อมต่อ MHL?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

อุปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมต่อ MHL


มีอุปกรณ์แสดงภาพอุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์ติดรถยนต์ และ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่รองรับการเชื่อมต่อ MHL ได้. สำหรับรายการที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบันของอุปกรณ์ MHL ที่รองรับ, ให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ MHL Consortium.

หมายเหตุ: MHL ย่อมาจาก Mobile High-Definition Link.