หมายเลข ID หัวข้อ : 00158936 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

อุปกรณ์ชนิดใดบ้างที่รองรับการเชื่อมต่อ MHL?

    อุปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมต่อ MHL


    มีอุปกรณ์แสดงภาพอุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์ติดรถยนต์ และ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่รองรับการเชื่อมต่อ MHL ได้. สำหรับรายการที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบันของอุปกรณ์ MHL ที่รองรับ, ให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ MHL Consortium.

    หมายเหตุ: MHL ย่อมาจาก Mobile High-Definition Link.